กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง RSS

กยท. จับมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมศึกษาวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสวนยางครบวงจร


วันที่ 1 ก.พ. 2561

         เมื่อเร็วๆนี้ การยางแห่งประเทศไทย ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีตัวแทนคือ นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหาร ว่าที่ร้อยตรี วีรชัย ศรีสาร ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา และรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นตัวแทนของทั้ง 2 หน่วยงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการศึกษาค้นคว้าวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรผู้ทำสวนยาง สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยางพาราและผลิตภัณฑ์ทั้งระบบ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาราคายางพาราและรายได้เกษตรกรที่ผันผวนในปัจจุบัน ซึ่งในการจัดพิธีลงนามในครั้งนี้มีผู้บริหารจากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
         นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล กล่าวว่า กยท. จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลยางพาราทั้งระบบครบวงจร ทั้งในส่วน เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ ในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกันในด้านวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการจัดการด้านความรู้เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งด้านยางพาราของประเทศ และเป็นผู้นำยางพาราของโลก สินค้ายางพาราจัดเป็นสินค้าด้านอุตสาหกรรมจึงมีความจำเป็นต้องใช้การจัดการด้านความรู้ในการพัฒนา และที่สำคัญอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสถาบันที่เข้มแข็งด้านวิชาการ และเป็นส่วนที่จะช่วยผลักดันและเสริมศักยภาพด้านยางพาราของประเทศได้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการยางพาราที่ ได้ร่วมมือกันในครั้งนี้
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
t20180201112702_23404.jpg
t20180201112701_23405.jpg
t20180201112700_23406.jpg
t20180201112710_23407.jpg
t20180201112720_23408.jpg
t20180201112731_23409.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683