กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง RSS

กยท. เปิดตัวยาง RSS มาตรฐาน GMP เจาะตลาดสินค้า ยางพาราเกรดพรีเมี่ยม ในงาน GRTE 2018 ณ ไบเทค บางนา


วันที่ 14 มี.ค. 2561

          การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมจัดงานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง น้ำยาง และยางล้อ "GRTE 2018 – Global Rubber, Latex & Tyre Expo 2018 ” ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคมนี้ ชู นวัตกรรมยางคุณภาพภายใต้มาตรฐาน RAOT - GMP หวังสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการผลิตยางแผ่นรมควันคุณภาพพรีเมี่ยมภายใต้ชื่อ RAOT - GMP
         ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า งานแสดงสินค้าด้านยางพารา "GRTE 2018– Global Rubber, Latex & Tyre Expo 2018 เป็นการจัดแสดงสินค้านานาชาติ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเรื่องยางพารา ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยางหรือบุคคลทั่วไปได้ร่วมชมนวัตกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านยางพารา แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การทำธุรกิจ เป็นศูนย์กลางของคู่ค้าได้พบปะกันเพื่อติดต่อทางการค้า รวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากยางพาราจากหลายประเทศทั่วโลก ในส่วนของ กยท. ได้เห็นถึงความสำคัญที่จะใช้โอกาสนี้เพื่อนำเสนอผลงานการวิจัย และเปิดโอกาสให้สถาบันเกษตรกรได้มีพื้นที่ในการนำเสนอสินค้าของตนเองได้
         ผู้ว่าการฯ กล่าวเสริมว่า เนื่องจากในปัจจุบัน มีการแข่งขันทางการตลาดสูง กยท. เห็นว่าจำเป็นต้องหาตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้า ลดการแข่งขันในตลาดเดิม ซึ่งจุดเด่นที่สำคัญของยางพาราของไทยคือ เรื่องคุณภาพ ที่ กยท. ได้ให้การสนับสนุนและผลักดันให้เกษตรกรทำยางที่มีคุณภาพสูง ภายใต้การรับรองมาตรฐาน GMP ของ กยท. เพื่อให้เป็นการตอบโจทย์ของผู้ซื้อในตลาดที่ต้องการยางสูง เพื่อเป็นวัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมด้านต่างๆ อาทิ ด้านยานยนต์ ด้านสุขภาพ ด้านความงาม ด้านอาหารและสินค้าเกษตร ที่ต้องการความมั่นใจในวัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการโดยมีมาตรฐานคงที่ และมีความน่าเชื่อถือ
          ที่ผ่านมา กยท. ได้สนับสนุนส่งเสริมให้สถาบันเกษตรชาวสวนยาง และชุมนุมสหกรณ์ ในหลายๆ พื้นที่ ผลิตยางมาตรฐาน GMP ทั้งประเภทยางแผ่นรมควัน และยางแผ่นรมควันอัดก้อน ซึ่งภายในงานครั้งนี้จะมีการจัดนิทรรศการยาง GMP อย่างเต็มรูปแบบ อาทิ การจำลองกระบวนการแปรรูปยาง การจัด Display Showcase ผลิตภัณฑ์ยางพาราที่น่าสนใจ รวมถึงบู๊ทของสถาบันเกษตรกร และชุมนุมสหกรณ์ GMP เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายกว่า 300 บริษัท จาก 15 ประเทศทั่วโลก ที่มาร่วมในงาน นอกจากนี้ กยท. ยังตั้งจุดให้คำปรึกษาและเจรจาด้านธุรกิจ สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ยาง GMP อีกด้วย โดยงาน Global Rubber, Latex & Tyre 2018 Expo จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ดร.ธีธัช ผู้ว่าการกล่าวทิ้งท้าย
 
 
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์การยางฯ
t20180314152249_24267.jpg
t20180314152250_24268.jpg
t20180314152252_24269.jpg
t20180314152305_24270.jpg
t20180314152315_24271.jpg
t20180314152321_24272.jpg
t20180314152417_24273.jpg
t20180314152450_24274.jpg
t20180314152457_24275.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683