กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง RSS

กยท. หนุนงบห้องวิเคราะห์น้ำยางสด แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านนาปรังพัฒนา เพิ่มคุณภาพน้ำยางเทียบเท่ามาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม


วันที่ 19 มี.ค. 2561

          เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง สนับสนุนงบประมาณตามมาตรา 49 (3) จัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำยางที่มีมาตรฐาน แก่กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังพัฒนา พร้อมร่วมทำพิธีเปิดใช้ห้องปฏิบัติการฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำยางสดของสถาบันเกษตรกร ให้ได้มาตรฐานเดียวกับโรงงานผู้รับซื้อ เน้นส่งขายโดยตรง เพิ่มมูลค่า ลดการกดราคา เกษตรยิ้มได้
          นายพูลสุข อุเทนพันธ์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง กล่าวว่า กยท. ได้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนายางพารา 49 (3) จำนวน 214,000 บาท ในการจัดหาอุปกรณ์ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำยางสดมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไป ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการตลาดกลางน้ำยางสดของ กยท. เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำยางสดของสถาบันเกษตรกร ให้ได้คุณภาพและสามารถส่งขายให้กับบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำยางสด สร้างความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางต่อไป
          ด้าน นายศตวรรษ จันทร์ทอง ประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังพัฒนา กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังมีสมาชิกจำนวน 360 คน จำหน่ายวัตถุดิบยางพาราประเภทน้ำยางสดวันละประมาณ 30,000 กิโลกรัม โดยจำหน่ายไปยังบริษัทผู้รับซื้อโดยตรง ซึ่งแต่ก่อน น้ำยางสดจะต้องผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำยางสดจากทางโรงงานผู้รับซื้อ ทางกลุ่มเกษตรกรบ้านนาปรังจึงจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำยางขึ้นมา โดยมีมาตรฐานเดียวกับทางโรงงานผู้รับซื้อ ทำให้ผู้รับซื้อมั่นใจได้ว่า น้ำยางสดจากบ้านนาปรังเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน ทางกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กยท. จำนวน 214,000 บาท นำมาซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำยาง ทำให้สามารถตรวจสอบคัดกรองน้ำยางต้นทางให้มีคุณภาพตามที่บริษัทผู้รับซื้อต้องการ
          นอกจากนี้ทาง กยท. ยังได้สนับสนุนในด้านการฝึกอบรมเทคโนโลยี ส่งเจ้าหน้าที่ของกลุ่มเกษตรกรบ้านนาปรัง เข้ารับการอบรมการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคนิคในการวิเคราะห์น้ำยางสดในห้องปฏิบัติการ โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำยางสด ได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่ผ่านมาทางกลุ่มเกษตรกรบ้านนาปรัง จะใช้ห้องปฏิบัติการที่ กยท. สนับสนุนให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องชาวสวนยาง
นายศตวรรษ กล่าวทิ้งท้าย
 
 
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท. อั
ษฎาวุธ นาเครือ นศ.ฝึกงาน/ข่าว
t20180319151354_24334.jpg
t20180319151355_24335.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683