กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

จากเกษตรกรสู่ภาคอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางในจังหวัดหนองบัวลำภู (10/05/61)


วันที่ 11 พ.ค. 2561

t20180511222310_25070.jpg
t20180511222319_25071.jpg
         วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยยางหนองคาย ได้จัดทำโครงการ เสริมสร้างความโดดเด่นของผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตรและประมง กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและการแปรรูปยางพารา โดยใช้งบประมาณของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำน้ำยางข้นอย่างง่ายและต้นทุนต่ำด้วยวิธี Creaming การเตรียมสารเคมีในรูป Dispersion และการทำหมอนจากยางพารา” ให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เป็นผู้นำ จำนวน 40 คน โดยได้รับเกียรติจากนายวีรยุทธ คงเทพ ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ และนางสาวสุปราณี วิจิตรจันทร์ ศูนย์วิจัยยางหนองคาย เป็นวิทยากร ณ การยางแห่งประเทศไทยจ. หนองบัวลำภู โดยมีนาย ธิติวุฒิ จอดนอก ผอ.กยท.จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว
 
 เรื่อง/ภาพ : นายวีรยุทธ คงเทพ
t20180511222328_25073.jpg
t20180511222342_25074.jpg
t20180511222345_25075.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683