กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

อบรมพนักงานกยท. หลักสูตร การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP รุ่นที่ 1 จ. บุรีรัมย์ (16/05/61)


วันที่ 16 พ.ค. 2561

t20180516233915_25192.jpg
t20180516233920_25193.jpg
          วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2561 กองฝึกอบรม ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กยท. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมพนมรุ้งบุรี อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเป็นพนักงานกยท. รวม 42 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานกยท. ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการผลิตยางก้อนถ้วยตามมาตรฐาน GAP สามารถแยกชนิดกรดจับตัวยางได้ มีการประเมินแปลงยาง GAP สามารถใช้หลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการสวนยาง การกรีด การผลิต การจัดเก็บและการขนส่ง โดยได้รับเกียรติคณะวิทยากรจากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ นำโดยนางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล และวิทยาการจากศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ นายสถิตย์ มณีสาร และจากศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรานายทวีศักดิ์ อนุศิริ มีนายชัยศรี โชติรุ่งโรจน์ ผอ. กยท.เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเป็นประธานพิธีฝึกอบรมในครั้งนี้
 
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : วัชรี ชุน
t20180516233925_25195.jpg
t20180516233929_25196.jpg
t20180516233935_25197.jpg
t20180516233948_25198.jpg
t20180516233954_25199.jpg
t20180516234004_25200.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683