กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

เร่งพัฒนาบุคลากร กยท. ในการให้การรับรองแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP (18/05/61)


วันที่ 19 พ.ค. 2561

t20180519124052_25326.jpg
t20180519124110_25327.jpg
        กองฝึกอบรม ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กยท. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมพนมรุ้งบุรี อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม รวม 40 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานกยท. ได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักปฏิบัติการเกษตรที่ดีที่เหมาะสมสำหรับผลิตยางก้อนถ้วย หรือมาตรฐาน GAP สามารถใช้หลักปฏิบัติในการจัดการสวนยาง การกรีด การผลิต การจัดเก็บและการขนส่ง แยกชนิดกรดจับตัวยางได้อย่างง่าย และภาคปฏิบัติลงพื้นที่แปลงยางเกษตรกรในอ. โนนสุวรรณ เรียนรู้การประเมินแปลงยาง GAP โดยได้รับเกียรติคณะวิทยากรจากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ นำโดยนางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล และวิทยาการจากศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ นายสถิตย์ มณีสาร และจากศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรานายทวีศักดิ์ อนุศิริ มีนายบุญญพัฒน์ ศุภรัตนพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตควบคุมและติดตาม กยท. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นประธานพิธีฝึกอบรมดังกล่าว
 
 เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
 ภาพ : วัชรี ชุน
t20180519124119_25329.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683