กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

อบรมการผลิตยางอัดก้อนมาตรฐาน GMP สกย.คลองปาง จำกัด จ. ตรัง (23/05/61)


วันที่ 28 พ.ค. 2561

t20180528104303_25565.jpg
t20180528104312_25566.jpg
          ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2561 คณะ GMP จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง นำโดยอาจารย์ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐาน GMP ให้กับโรงอัดก้อนยางสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด อ. รัษฏา จ. ตรัง มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 25 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจและสามารถผลิตยางที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สร้างความเชื่อถือ ความไว้วางใจให้กับผู้ซื้อ การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมยศ น้ำแก้ว ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งต่อไปหากโรงอัดก้อนแห่งนี้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง จะออกใบรับรองมาตรฐาน GMP ให้ได้ในโอกาสต่อไป
 
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : วัชรี ชุน
t20180528104316_25568.jpg
t20180528104321_25569.jpg
t20180528104327_25570.jpg
t20180528104330_25571.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683