กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

แนะนำ หลักปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสมแปลงยางพารามาตรฐาน GAP จ. หนองบัวลำภู (26/05/61)


วันที่ 28 พ.ค. 2561

t20180528105017_25613.jpg
t20180528105021_25614.jpg
          วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2561 คณะตรวจติดตาม GAP จากสำนักงานตลาดกลางยางพาราหนองคาย ลงพื้นที่ตรวจแปลงยาง กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราดงสวรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู จำนวน 33 ราย เพื่อแนะนำหลักปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสมในการผลิตยางก้อนถ้วยหรือมาตรฐาน GAP จากการตรวจติดตามพบปัญหาหลัก คือ ไม่แบ่งเส้นหน้า-หลัง และกรีดยางลึกจนถึงแกนไม้ หน้ากรีดเสียหาย มุมกรีดยางไม่ได้มาตรฐาน ต้นยางไม่ได้ขนาด เส้นรอบวงไม่ถึง 50 ซม. รวมทั้งการใส่ปุ๋ยของเกษตรกรยังไม่ถูกสูตรและถูกวิธี เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้วิธีการไถ่ร่องระหว่างแถวยางลึกจนตัดรากแขนง ส่วนการใช้กรด เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 99 ใช้กรดฟอร์มิกตามคำแนะนำ หลังจากผ่านการฝึกอบรมการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP แล้ว คณะ GAP ได้ให้คำแนะนำ สาธิต และอธิบายข้อควรปฏิบัติ เพื่อให้เกษตรกรได้ปรับปรุงแปลงยางของตนเอง โดยคณะตรวจติดตาม จะเข้าไปสำรวจอีกครั้งหากสามารถปฏิบัติตามหลักที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง จะสามารถให้การรับรองมาตรฐาน GAP ในลำดับต่อไป
 
เรื่อง/ภาพ : ชัยณรงค์ จันงาม
t20180528105025_25616.jpg
t20180528105029_25617.jpg
t20180528105035_25618.jpg
t20180528105039_25619.jpg
t20180528105044_25620.jpg
t20180528105047_25621.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683