กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

รักษาการผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยพร้อมคณะที่ปรึกษา ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนฐานเกษตรยางพารา อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ (17/6/61)


วันที่ 17 มิ.ย. 2561

t20180617151617_26305.jpg
t20180617151624_26306.jpg
         วันที่ 16 มิถุนายน 2561 รักษาการผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ พร้อมคณะที่ปรึกษา และผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและรับทราบผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนฐานเกษตรยางพารา และสหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ ซึ่งทั้งสองแห่งอยู่ในเขตพื้นที่ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางให้เกษตรกรชาวสวนยางในภาคอีสานมีทางเลือกในการแปรรูปยางก้อนถ้วยเป็นยางเครพบางคุณภาพดีส่งขายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงเช่นเดียวกับยางแผ่นรมควันและยางแท่งเอสทีอาร์ และแปรรูปยางแผ่นรมควันจากน้ำยางสด โดยใช้หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิต GMPควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนตั้งแต่การจัดการในสวนยาง การรับน้ำยางสด กระบวนการผลิตในโรงงาน ตลอดจนถึงการส่งมอบ ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตได้จริง นอกจากนี้รักษาการผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ยังได้มอบนโยบายให้กับผู้บริหารในพื้นที่ฯให้ทำงานเชิงรุก เน้นให้มีการส่งเสริมรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ให้ผลิตยางโดยเน้นคุณภาพเป็นหลัก และการยางแห่งประเทศไทยจะช่วยจัดหาอุปกรณ์เครื่องอัดก้อนขนาดน้ำหนัก 33.33 และ 35 กิโลกรัมให้กับโรงผลิตยางแผ่นรมควัน พร้อมทั้งหาตลาดรองรับให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความยั่งยืนมั่นคง ต่อไป
เรื่อง/ภาพ : พิศิษฐ์ พิมพ์รัตน์
t20180617151633_26308.jpg
t20180617151641_26309.jpg
t20180617151648_26310.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683