กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

ตรวจติดตามให้การรับรองแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดบึงกาฬและสมาชิกตลาดยางพาราจังหวัดหนองคาย


วันที่ 17 ก.ย. 2561

t20180917225616_27964.jpg
t20180917225611_27965.jpg
         วันที่ 11-14 กันยายน 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินจากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย ได้ทำการประเมินให้การรับรองแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ในเขตจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มกยท.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ สหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลวิศิษฐ์ จำกัด ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่บ้านคำมิด ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ จำนวนทั้งสิ้น 72 ราย และสมาชิกผู้ขายยางของสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย จำนวน 24 ราย
         ผลการตรวจให้การรับรองพบว่า มีแปลงยางก้อนถ้วยที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 63 แปลง คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 1,100 ไร่ แบ่งเป็นแปลงยางพาราในเขต จ.บึงกาฬ ตรวจประเมิน 72 ราย ผ่าน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.94% ของแปลงยางของเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง และแปลงยางพาราของสมาชิกผู้ขายยางของสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย ตรวจประเมิน 24 แปลง ผ่าน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.66% รวมทั้งหมด ตรวจประเมิน 96 ราย ผ่าน 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.62% นับว่าเกษตรกรสามารถนำหลักปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรสำหรับการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ไปปรับใช้ ให้มีระบบการจัดการสวนยางที่ดี มีวิธีการกรีดยาง การใช้น้ำกรดตามคำแนะนำ ผลิตยางก้อนถ้วยได้คุณภาพมาตรฐาน ลดมลภาวะจากการใช้น้ำกรดที่ไม่ถูกต้องทั้งวิธีการจัดการและการเตรียมสารเคมี ส่งผลให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 รวมทั้งการป้องการน้ำเซรั่มหกเรี่ยราดระหว่างการขนย้ายยางก้อนถ้วยจากแปลงเกษตรกรไปยังจุดรวบรวมยาง
         ส่วนแปลงที่ไม่ผ่านการรับรอง จำนวน 33 ราย คณะกรรมการฯ GAP ได้ให้คำแนะนำ สาธิต และอธิบายข้อควรปฏิบัติ เพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับปรุงแก้ไข โดยคณะกรรมการฯ จะเข้าไปสำรวจอีกครั้งหากเกษตรกรสามารถปรับได้ตามคำแนะนำ ก็จะสามารถให้การรับรอง
 
เรื่อง/ภาพ : ชัยณรงค์ จันงาม/พุทธิพงษ์ บุญมา

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683