กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

ตรังโมเดลแปลงยางพารา GAP อ. ปะเหลียน ผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 สอดรับกับการทำยางมาตรฐาน GMP ที่แรกในประเทศไทย (22/9/61)


วันที่ 23 ก.ย. 2561

t20180923004711_28098.jpg
t20180923004713_28099.jpg
     ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่เปิดกรีดราว 18 ล้านไร่ มีผลผลิตทั้งสิ้น 4.3 ล้านตัน ผลผลิตทั้งประเทศต่อไร่เฉลี่ยเพียง 235 กก./ไร่/ปี โดยภาคใต้มีผลผลิตเฉลี่ยมากกว่าภาคอื่น ๆ รองลงมาคือภาคอีสาน ภาคกลางและภาคเหนือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปริมาณผลผลิตได้แก่ พันธุ์ยาง อายุของต้นยาง การใส่ปุ๋ย การกรีด ระบบกรีด วิธีการกรีด สภาพภูมิอากาศ สภาพดิน น้ำ สภาพพื้นที่ การใข้สารเร่งน้ำยาง เป็นต้น หลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการสวนยางพาราหรือใช้หลัก Good Agricultural Practices (GAP) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ที่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า โดยต้องเริ่มตั้งแต่การดูแลสวนยางทั้งก่อนเปิดกรีดและหลังเปิดกรีดตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด จากนั้นใช้หลักการจัดการที่ดี หลักใหญ่ ๆ คือใส่ปุ๋ยให้ถูกสูตร ถูกที่ และถูกเวลา ปฏิบัติตามระบบกรีดที่คำแนะนำ มีวิธีการกรีดยางที่ถูกวิธี ที่สำคัญต้องให้ความสำคัญในการรวบรวมน้ำยางสดส่งไปยังโรงงานแปรรูปด้วย โดยให้คำนึงถึงระยะเวลาการกรีด ความสะอาดของถ้วยรองรับน้ำยาง และกรองน้ำยางสดในสวนก่อนส่งจุดรวบรวมน้ำยางหรือโรงงานแปรรูป เพื่อให้ได้ยางดิบที่มีคุณภาพ มีสมบัติคงที่ สม่ำเสมอ ลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการแปรรูป
     วันที่ 22 กันยายน 2561 ศูนย์บริการทดสอบภาคใต้ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา นำโดยนายวินัย วารี พนักงานการเกษตร ร่วมกับดร.พิศมัย จันทุมา นักวิชาการเกษตร 8 พร้อมกับคณะกรรมการศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจให้การรับรองแปลงยางมาตรฐาน GAP ในพื้นที่ อ. ปะเหลียน จ. ตรัง พบว่าได้รับการรับรอง 10 ราย จากจำนวน 18 ราย คิดเป็นเนื้อที่ 103 ไร่ นับเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้นำระบบมาตรฐาน GAP มาปรับใช้จนเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจนเห็นได้ชัด และจากนี้ไปจะเริ่มให้การรับรองแปลงยางในจังหวัดตรังที่ได้เข้าไปแนะนำไว้แล้วอย่างต่อเนื่อง น้ำยางสดจากแปลงยางที่ได้รับการรับรองนี้ถูกส่งต่อไปยังโรงผลิตยางแผ่นรมควัน GMP ยิ่งกลับทำให้คุณภาพยางแผ่นรมควันที่ผลิตได้มีคุณภาพดีเยี่ยมเป็นยางเกรดพรีเมี่ยม และคาดว่าผลผลิตในจังหวัดตรังคงจะเพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอนจากเดิมที่มีผลผลิตค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : วินัย วารี
t20180923004714_28101.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683