กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

แปลงยางพาราทางภาคอีสานได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP กว่าหมื่นไร่ (31/10/61)


วันที่ 1 พ.ย. 2561

t20181101003727_28528.png
t20181101003736_28529.png
       ในช่วงการทำงานกว่าสองปีที่ผ่านมาของศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ร่วมกับศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา และศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก ได้ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้เกษตรกรกรทางภาคอีสานผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ด้วยการกำหนดให้มีการจัดการสวนยางพารายางพาราที่ดี ตั้งแต่การใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำ ระบบกรีด จำนวนมีดกรีด มุมกรีด การทำเส้นแบ่งรอยกรีดหน้าหลัง การผสมน้ำกรดฟอร์มิคตามคำแนะนำ รวมทั้งการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกว่า 3,000 ราย จากจำนวนกลุ่มเกษตรกร 31 กลุ่มครอบคลุม 19 จังหวัดทางภาคอีสานได้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสมหรือมาตรฐาน GAP ผ่านการรับรองจำนวนทั้งสิ้น 763 ราย คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 10,917 ไร่ สามารถเพิ่มผลผลิตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 สร้างรายได้มูลค่าเพิ่มปีละไม่น้อยกว่า 33 ล้านบาท และมีแผนการเตรียมขยายผลในปีงบประมาณ 2562 อีกไม่น้อยกว่าหมื่นไร่ โดยพื้นที่ที่จะขยายผลนอกจากภาคอีสานแล้วยังมีแผนที่จะขยายไปยังภาคเหนือของประเทศอีกด้วย
 
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : คมกริช กังรัตน์

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683