กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

นำคณะ มกอช. ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำยางข้นบริษัทนำรับเบอร์แอนด์ลาแท็คส์ จำกัด (6/11/61)


วันที่ 8 พ.ย. 2561

t20181108085907_28700.jpg
t20181108085909_28701.jpg
      วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ได้มอบหมายให้นายอนุรักษ์ บุญมาก นักวิทยาศาสตร์ 3 และนางสายใจ วารี นักวิทยาศาสตร์ 3 นำคณะสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จำนวน 4 ท่าน ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำยางข้น ณ บริษัทนำรับเบอร์แอนด์ลาแท็คส์ จำกัด อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เพื่อนำข้อมูลจากการรวบรวมน้ำยางสด GMP ของฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ไปใช้ศึกษาเส้นทางการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรสำหรับแปลงยางพารา สู่กระบวนการรวบรวมน้ำยางสดที่ดีส่งต่อโรงงานน้ำยางข้นในการร่างหลักเกณฑ์ที่จะกำหนดมาตรฐาน GMP ซึ่งเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้
เรื่อง/ภาพ : อนุรักษ์ บุญมาก
t20181108085911_28703.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683