กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์การเกษตรทุ่งยาว จำกัด ขับเคลื่อนเดินหน้าสานต่อ GMP มุ่งเป้าสู่มาตรฐานสากล (12/11/61)


วันที่ 12 พ.ย. 2561

t20181112091858_28815.jpg
t20181112091906_28816.jpg
         หลังจากที่สหกรณ์การเกษตรทุ่งยาว จำกัด อ. ปะเหลียน จ. ตรัง ได้รับมาตรฐาน GMP จุดรวบรวมน้ำยางสด จากฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เป็นโรงที่ 6 ของประเทศ นายสมพล เก้าเอี้ยน ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรทุ่งยาว จำกัด ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร ได้เร่งจัดตั้งคณะทำงานออกเป็น 3 ชุด เพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้สมาชิกใช้หลักปฏิบัติที่ดีสำหรับแปลงยางพารามาตรฐาน GAP เพื่อที่จะได้น้ำยางสด มีคุณภาพ ส่งจุดย่อยและมายังจุดใหญ่ โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสมบัติน้ำยางสดก่อนการส่งมอบให้กับโรงงานน้ำยางข้น มุ่งเน้นการผลิตน้ำยางเกรดพรีเมี่ยม ให้สอดรับกับตลาดที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุดในการนำไปผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ จุดนมเด็ก จากสู่จุดเล็ก ๆ ที่สำคัญเพื่อขยายต่อในภาพรวมระดับประเทศสู่ระดับสากลต่อไป
        คณะทำงานชุดที่ 1 เป็นคณะติดตามดูแล ยาง GMP ทั้งระบบ รวมถึงในแปลงจีเอพี คณะทำงานชุดที่ 2 ติดตาม การก่อสร้าง โรงรวบรวมและโรงรีด/โรงอบยาง GMP ส่วนคณะทำงานชุดที่ 3 เป็นชุดติดตามและประสานงานกับหน่วยงานราชการ ทั้งเอกสารทะเบียน หนังสือ บิลใบเสร็จ เพื่อนำเสนอแจ้ง ค่าใช้จ่าย ซึ่งทั้ง 3 คณะ ให้เร่งติดตามและรายงานความคืบหน้าอีกครั้ง วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เพื่อประสานกับกรมส่งเสริมสหกรณ์และการยางแห่งประเทศไทย ในพื้นที่
       อีกทั้งกำชับให้ทำจุดย่อย ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน GMP อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่เรื่องถังรองน้ำยาง ไดโว่ดูดน้ำยาง ตาชั่ง เพื่อลดการสูญเสีย ข้อผิดพลาดและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น นับว่าเป็นตัวอย่างของจุดรวบรวมน้ำยางสดที่ดีมากแห่งหนึ่งของประเทศ ณ ขณะนี้ พร้อมที่จะเป็นต้นแบบให้การศึกษากับจุดรวบรวมน้ำยางสดแห่งอื่นต่อไป
       เรื่อง/ภาพ : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683