กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

ฯพณฯท่าน นายชวน หลีกภัย ให้เกียรติมอบใบรับรองแปลงยาง GAP เกษตรกร อ. รัษฎา อ. ปะเหลียน จ. ตรัง (21/11/61)


วันที่ 23 พ.ย. 2561

t20181123010034_28980.jpg
t20181123010043_28981.jpg
          วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ฯพณฯท่าน นายชวน หลีกภัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบรับรองผู้ที่ผ่านมาตรฐาน GAP แก่เกษตรกรในเขต อ. รัษฎา อ. ปะเหลียน จ. ตรัง จำนวน 15 คน ครอบคลุมพื้นที่ 150 ไร่ จากนั้นเยี่ยมชมโรงรมควันยางของสหกรณ์การเกษตรบ้านป่ากอ จำกัด ที่ผ่านมาตรฐานหลักการปฏิบัติการที่ดีในการผลิตยางแผ่นรมควันตามมาตรฐาน GMP เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ในครั้งนี้ ได้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรชาวสวนยางได้ร่วมกันพัฒนาแปลงยางและคุณภาพยางเพื่อให้สอดรับกับราคายางที่วิกฤติ ซึ่งหวังว่าจะมีราคาที่เกษตรกรพีงพอใจในอีกไม่ช้านี้ ในครั้งนี้ได้มี กยท.จ.ตรัง นำโดยนายอนิรุธ สังข์ยวนและ กยท.สาขาปะเหลียน นำโดยนายภิรมย์ หนูรอด และพนักงาน กยท.อีกหลายคนที่รับผิดชอบในพื้นที่ มาร่วมประสานงานในการจัดงานในครั้งนี้และขอบคุณสถาบันเกษตรกรทุกแห่งในเขตพื้นที่ อ. ปะเหลียน จ. ตรัง ที่ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ พร้อมทั้งนายเสกสรรค์ กาฬษร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ สาขาปะเหลียน คณะกรรมการ GAP จาก ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ จากฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง นำโดยนางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล นักวิทยาสาสตร์ 8 และศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยยาง นำโดย นางพิสมัย จันทุมา นักวิชาการเกษตร 8 พร้อมคณะ
เรื่อง : สายใจ วารี
 ภาพ : ณรงค์ วสุลีวรรณ์
t20181123010050_28983.jpg
t20181123010059_28984.jpg
t20181123010108_28985.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683