กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

ขยายผลเกษตรกรอีสานสู่มาตรฐาน GAP พิธีมอบใบรับรองหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตยางก้อนถ้วย จ.หนองบัวลำภู และจ.อุดรธานี


วันที่ 27 ธ.ค. 2561

t20190102133926_29762.jpg
t20190102133935_29763.jpg
           สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย ศูนย์วิจัยยางหนองคาย และศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก ได้ทำพิธีมอบใบรับรองหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ของฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง โดยในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ได้มอบใบรับรองให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านดงสวรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ที่ผ่านมาตรฐาน GAP จำนวน 27 ราย คิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 433 ไร่ และสหกรณ์บุญทันยางพาราการเกษตร จำกัด ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ที่ผ่านมาตรฐาน GAP จำนวน 47 ราย คิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 1,179 ไร่
          ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 มอบใบรับรองให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ที่ผ่านมาตรฐาน GAP จำนวน 56 ราย คิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 619 ไร่ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาการทำสวนยาง ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ที่ผ่านมาตรฐาน GAP จำนวน 26 ราย คิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 333 ไร่ โดยมีนายอดุลย์ ณ วิเชียร ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก นายเกษตร แนบสนิท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางหนองคาย และนายพูลศิริ คุณความดี หัวหน้าแผนกพัฒนาและส่งเสริมตลาดท้องถิ่น สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย เป็นผู้มอบ รวมทั้งชี้แจงแนะนำเกษตรกรรายใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ พร้อมสาธิตหลักการปฏิบัติในการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ในแปลงเกษตรกรอีกด้วย นับว่าเกษตรตื่นตัว และสนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอีกจำนวนมาก
เกษตรกรท่านใดที่สนใจ หลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตยางก้อนถ้วย สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย ได้ในเวลาราชการ โทรศัพท์ 042 414 874 หรือ 06 3894 9195
เรื่อง : นายชัยณรงค์ จันงาม
ภาพ : นายมนัส วงษ์คำซาว, นางสุพัตรา ไชยพานิชย์
t20190102133946_29765.jpg
t20190102133954_29766.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683