กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยยางหนองคาย ตั้งเป้าจัดทำหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP (10/1/62)


วันที่ 11 ม.ค. 2562

t20190111010009_29811.
      วันที่ 10 มกราคม 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐาน GAP นำโดยนางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ นางพิศมัย จันทุมา นักวิชาการเกษตร 8 ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา นายอนุสรณ์ แรมลี หัวหน้าสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย นายนิโรจน์ รอดสม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ นายโกศล จริงสูงเนิน ข้าราชการบำนาญ กรมวิชาการเกษตร และคณะ ลงพื้นที่ศูนย์วิจัยยางหนองคายเพื่อเตรียมรับกับการจัดทำหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางมาตรฐาน GAP โดยมีนายเกษตร แนบสนิท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางหนองคาย ให้การต้อนรับและตั้งเป้าที่จะได้รับการรับรองราวเดือนมิถุนายน ปีนี้ได้อย่างแน่นอน และเพื่อให้สวนยางของศูนย์วิจัยยางหนองคาย เป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษา หรือใช้สำหรับเก็บข้อมูลงานวิจัยที่ต้องมีความถูกต้องแม่นยำด้านผลผลิต ต่อไป เ
รื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : คมกริช กังรัตน์

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683