กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

สวนยางพาราของเกษตรกร ในจังหวัดบึงกาฬที่แรกในภาคอีสาน ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (9/01/62)


วันที่ 12 ม.ค. 2562

t20190112010331_29855.
            วันที่ 9 มกราคม 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินให้การรับรองสวนยางมาตรฐาน GAP นำโดยนางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง นางพิศมัย จันทุมา นักวิชาการเกษตร 8 ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา นายอนุสรณ์ แรมลี หัวหน้าสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย นายนิโรจน์ รอดสม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ นายโกศล จริงสูงเนิน ข้าราชการบำนาญ กรมวิชาการเกษตร และคณะ ได้ทำการตรวจประเมินให้การรับรอง สวนยางพาราของนางเบญจพร พาณิชย์กุล อ. ปากคาด จ.บึงกาฬ เป็นยางพันธุ์ RRIM 600 ทั้งหมดจำนวน 475 ไร่ แบ่งเป็น 7 แปลง อายุเฉลี่ย 9 ปี พบว่าสามารถผ่านการรับรองได้ทั้งหมดนับว่าเป็นแปลงกรีดยางแปลงแรกในจังหวัดบึงกาฬ ที่ได้รับการรับรองสวนยางมาตรฐาน GAP จากสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย เพื่อรวบรวมน้ำยางสดส่งโรงงานผลิตยางแผ่นผึ่งแห้ง และเป็นแปลงกรีดยางที่มีการบริหารจัดการได้ดีเยี่ยม หลังจากที่ได้รับการแนะนำเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GAP มาแล้ว และในอนาคตกำลังปรับปรุงโรงผลิตยางแผ่นดิบเพื่อเตรียมรับการผลิตยางแผ่นผึ่งแห้งมาตรฐาน GMP ต่อไป
 
 เรื่อง : สายใจ วารี
ภาพ : คมกริช กังรัตน์

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683