กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

เกษตรกรในเขต อ. วังสะพุง จ. เลย ขานรับการจัดทำมาตรฐาน GAP สวนยางพาราสำหรับผลิตยางก้อนถ้วย (13/01/62)


วันที่ 21 ม.ค. 2562

t20190121093805_29879.jpg
t20190121093820_29880.jpg
      วันที่ 12 มกราคม 2562 คณะ GAP นำโดยนางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ พร้อมด้วยนางพิศมัย จันทุมา นักวิชาการเกษตร 8 ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา นายอนุสรณ์ แรมลี หัวหน้าสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย นายนิโรจน์ รอดสม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ นายโกศล จริงสูงเนิน ข้าราชการบำนาญ กรมวิชาการเกษตร และคณะ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพาราผลิตยางก้อนถ้วย หรือมาตรฐาน GAP แปลงยางพารานายสุรัตน์ ภัทธกูติ ม.13 บ้านพากห้วย ต. ทรายขาว อ. วังสะพุง จ.เลย เป็นยางพันธุ์ RRIM 600 จำนวน 350 ไร่ เปิดกรีดแล้ว 200 ไร่ แบ่งเป็น 10 แปลง อายุเฉลี่ย 9 ปี ซึ่งในฤดูกาลเปิดกรีดราวเดือนพฤษภาคม นี้ คนงานกรีดได้ให้คำสัญญาว่าจะปรับตามหลัก GAP ให้แล้วสร็จและยินดีให้คณะกรรมการเข้ามาตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน GAP ในลำดับต่อไป
เรื่อง : สายใจ วารี
ภาพ : คมกริช กังรัตน์
t20190121093829_29882.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683