กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

ก้าวไปอีกขั้น สวนยางพารามาตรฐาน GAP กองจัดการสวนยาง 2 ตำบลกรุงหยัน


วันที่ 8 เม.ย. 2562

t20190408000929_31103.jpg
t20190408001328_31104.
          วันที่ 6 เมษายน 2562 คณะควบคุมปฏิบัติการ GAP นำโดย นายพรอนันต์ หม่อมนวล นักวิชาการเกษตร 3 นางอรนรินทร์ พรหมมา พนักงานการเกษตร นางสาวจารุณี จำพานิชย์ พนักงานการเกษตร จากศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา นางสาวรัชชุตา นรากรณ์ พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 นางสาวคนพวรรณ ฝ่ายพนอม พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ นางสมสิริ เหล็กเพช็ร์ พนักงานการเกษตร 2 สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่กองจัดการสวนยาง 2 แผนกผลิต 1 หมู่ 1 2 และ 3 เขตช่องดิน โดยมีนายโสภณ หมื่นรักษ์ หัวหน้าแผนกผลิต 5 ปฏิบัติการแทนหัวหน้ากองจัดการสวน 2 นายไชยรัตน์ หนูนวล นักวิชาการเกษตร 7 หัวหน้าแผนกผลิต 1 นายไชยรัตน์ หนูนวล นักวิชาการเกษตร 7 หัวหน้าหมู่ 1 นายวสันต์ ธานีรัตน์ นักวิชาการเกษตร 5 หัวหน้าหมู่ 2 นายกิตติพงษ์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการเกษตร 4 หัวหน้าหมู่ 3 กองจัดการสวนยาง 2 ให้การสนับสนุนประสานงานตรวจให้คำแนะนำครั้งที่ 1 จำนวน 79 แปลง พันธุ์ RRIM 600 จำนวน 1,987 ไร่ ต้นยางกรีดได้ 53,588 ต้น จากการลงพื้นที่พบว่าเริ่มมีการเปิดกรีดหน้ายางตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 จึงได้ให้คำแนะนำหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP สภาพแปลงกรีดยางต้องไม่มีวัชพืชขึ้นรก ระยะห่างระหว่างรอยกรีดถึงลิ้นยาง 30 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างลิ้นยางถึงถ้วยรับรองน้ำยาง 15 เซนติเมตร ระบบการกรีดแบ่งหน้ากรีดยางแบ่งครึ่งลำต้นหรือ แบ่ง 1 ใน 3 ลำต้น จำนวนวันหยุดกรีด 2 วัน พัก 1 วัน กรีดหน้ายางไม่บาด ทำเส้นแบ่งครึ่งรอยกรีดหน้าหลังยาว 30 เซนติเมตร ทำระดับมุมกรีดให้ได้ 30 องศา กรีดเปลือกยางไม่หนาเกิน 2 มิลลิเมตร กรีดให้ลึกถึงท่อน้ำยาง ใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำยางหลังเปิดกรีด สูตร 30-5-18 มีดกรีดยางอยู่ในสภาพดีต้องมีคม ช่วงเวลากรีดจนถึงเก็บน้ำยางและส่งโรงงานภายใน 6 ซม. ลิ้นและถ้วยรองรับน้ำยางต้องทำความสะอาดสม่ำเสมอ ถังเก็บน้ำยางต้องทำความสะอาดสม่ำเสมอ ต้องกรองน้ำยางในสวนหนึ่งครั้ง ภาชนะ ในการกรองต้องทำความสะอาดสม่ำเสมอ ไม่ควรใส่สารเคมีรักษาสภาพยาง เส้นลวดรองรับถ้วยยางต้องไม่ชำรุด ภาชนะบรรจุรวบรวมก่อนจำหน่ายต้องทำความสะอาดสม่ำเสมอ ปัญหาที่พบคือ สวนยางรก ไม่มีการกำจัดวัชพืชมานาน ส่งผลต่อการสังเคราะห์น้ำยางจึงเป็นอุปสรรคต่อการลำเลียงน้ำยางสดออกจากสวนส่งจุดรวบรวมน้ำยาง พบต้นยางแสดงอาการเปลือกแห้งเปลือกแตกเป็นจำนวนมาก บางต้นยืนต้น เส้นทางเข้าแปลงกรีดยางและขนส่งน้ำยางทุรกันดารมีความขรุขระ ถ้วยรองรับน้ำยางและลิ้นยางไม่สะอาดและแนะนำการกรองน้ำยางในสวนยางก่อนหนึ่งครั้งด้วยตะแกงกรองเบอร์ 40 เมท จะช่วยให้น้ำยางสดสะอาดคุณภาพดี ตั้งเป้าตามหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP กองจัดการสวนยาง 2 การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง จำนวน 12,414 ไร่ ในการเพิ่มผลผลิตน้ำยางที่ได้คุณภาพ เพื่อยกระดับการจัดการแปลงกรีด การจัดการน้ำยางสวนยางพารามาตรฐาน GAP ต่อไป
เรื่อง : รัชชุตา นรากรณ์ พรอนันต์ หม่อนนวล
ภาพ : คนพวรรณ ฝ่ายพนอม อรนรินทร์ พรหมมา จารุณี จำพาณิชย์
t20190408000931_31106.jpg
t20190408001000_31107.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683