กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

ความสำเร็จไม่ไกลเกินเอื้อม สวนยางพารามาตรฐาน GAP กองจัดการสวนยาง 2 ตำบลกรุงหยัน


วันที่ 10 เม.ย. 2562

t20190410094224_31146.jpg
t20190410094230_31147.jpg
          วันที่ 7 เมษายน 2562 คณะควบคุมปฏิบัติการ GAP นำโดย นายพรอนันต์ หม่อมนวล นักวิชาการเกษตร 3 นางอรนรินทร์ พรหมมา พนักงานการเกษตร นางสาวจารุณี จำพานิชย์ พนักงานการเกษตร จากศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา นางสาวรัชชุตา นรากรณ์ พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 นางสาวคนพวรรณ ฝ่ายพนอม พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ นางสมสิริ เหล็กเพชร์ พนักงานการเกษตร 2 สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่กองจัดการสวนยาง 2 แผนกผลิต 5 หมู่ 1 2 และ 3 เขตถ้ำเพดานโดยมี นายโสภณ หมื่นรักษ์ หัวหน้าแผนกผลิต 5 ปฏิบัติการแทนหัวหน้ากองจัดการสวน 2 นายภานุมาศ อินทร์ทอง พนักงานการเกษตร 3 หัวหน้าหมู่ 1 นายบุญโชติ อุปลา นักวิชาการเกษตร 5 หัวหน้าหมู่ 2 นายทวีศักดิ์ สุขนวล นักวิชาการเกษตร 3 หัวหน้าหมู่ 3 ให้การสนับสนุนประสานงานในพื้นที่ ตรวจให้คำแนะนำครั้งที่ 2 จำนวน 67 แปลง พันธุ์ RRIM 600 จำนวน 2,199 ไร่ ต้นยางกรีดได้ จำนวน 43,903 ต้น พบว่ามีการปรับปรุง ระยะห่างระหว่างรอยกรีดถึงลิ้นยาง 30 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างลิ้นยางถึงถ้วยรับรองน้ำยาง 15 เซนติเมตร กรีดหน้ายางไม่บาด ทำเส้นแบ่งครึ่งรอยกรีดหน้าหลังยาวด้านละ 30 เซนติเมตร มีการปรับระดับมุมกรีด 30 องศา กรีดลึกถึงท่อน้ำยาง มีดกรีดยางอยู่ในสภาพดีและคม ลิ้นสะอาด ถังเก็บน้ำยางสะอาด ภาชนะบรรจุรวบรวมก่อนจำหน่ายสะอาด รอการกำจัดวัชพืชเพื่อการใส่ปุ๋ยและอุปกรณ์ในการกรองน้ำยางในสวน
         ตั้งเป้าตามหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP กองจัดการสวนยาง 2 การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง จำนวน 12,414 ไร่ ในการเพิ่มผลผลิตน้ำยางส่งโรงงานที่ได้คุณภาพ เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตยางต้นน้ำ เป็นสถานที่สำหรับศึกษาดูงานด้านการจัดการแปลงกรีดยาง การจัดการน้ำยางสวนยางพารามาตรฐาน GAP ต่อไป
เรื่อง : พรอนันต์ หม่อมนวล รัชชุตา นรากรณ์
ภาพ : คนพวรรณ ฝ่ายพนอม อรนรินทร์ พรหมมา จารุณี จำพานิชย์
t20190410094239_31149.jpg
t20190410094248_31150.jpg
t20190410094257_31151.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683