กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

คณะ GAP ลงพื้นที่เขตเขาหลัก กองจัดการสวนยาง 2 ตำบลกรุงหยัน


วันที่ 10 เม.ย. 2562

t20190410094753_31158.jpg
t20190410094801_31159.jpg
         วันที่ 8 เมษายน 2562 คณะควบคุมปฏิบัติการ GAP นำโดยนายพรอนันต์ หม่อมนวล นักวิชาการเกษตร 3 นางอรนรินทร์ พรหมมา พนักงานการเกษตร นางสาวจารุณี จำพานิชย์ พนักงานการเกษตร จากศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา นางสาวรัชชุตา นรากรณ์ พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 นางสาวคนพวรรณ ฝ่ายพนอม พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ นางสมสิริ เหล็กเพชร์ พนักงานการเกษตร 2 สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่กองจัดการสวนยาง 2 แผนกผลิต 4 หมู่ 1 2 และ 3 เขตเขาหลัก โดยมีนายโสภณ หมื่นรักษ์ หัวหน้าแผนกผลิต 5 ปฏิบัติการแทนหัวหน้ากองจัดการสวน 2 นายสมเกียรติ ชูไชยยัง นักวิชาการเกษตร 6 หัวหน้าแผนกผลิต 4 นายสุวรรณรัตน์ หนูแก้ว นักวิชาการเกษตร 3 หัวหน้าหมู่ 1 นายบุญช่วย ฉันทา พนักงานการเกษตร 3 หัวหน้าหมู่ 2 และนายรุ่งโรจน์ ทองบางหลง นักวิชาการเกษตร 3 หัวหน้าหมู่ 3 กองจัดการสวนยาง 2 ให้การสนับสนุนประสานงานพื้นที่ ตรวจติดตามและให้คำแนะนำครั้งที่ 2 จำนวน 155 แปลง พันธุ์ RRIM 600 จำนวน 2,592 ไร่ ต้นยางกรีดได้ 96,954 ต้น พบว่ามีการปรับปรุงตามหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารา ระยะห่างระหว่างรอยกรีดถึงลิ้นยาง 30 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างลิ้นยางถึงถ้วยรับรองน้ำยาง 15 เซนติเมตร ทำเส้นแบ่งครึ่งรอยกรีดหน้าหลังยาวด้านละ 30 เซนติเมตร เน้นให้มีการปรับระดับมุมกรีดให้ได้ 30-35 องศา เน้นกรีดลึกถึงท่อน้ำยาง มีดกรีดยางอยู่ในสภาพดีและคม ลิ้นสะอาด ถังเก็บน้ำยางสะอาด ภาชนะบรรจุรวบรวมก่อนจำหน่ายสะอาด และแนะนำคือช่วงเวลากรีดจนถึงเก็บน้ำยางและส่งโรงงานภายใน 6 ซม กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย และแนะนำกรองน้ำยางในสวน จะช่วยให้น้ำยางสดสะอาดคุณภาพดี
         ตั้งเป้าตามหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP กองจัดการสวนยาง 2 การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง จำนวน 12,414 ไร่ ในการเพิ่มผลผลิตน้ำยางส่งโรงงานที่ได้คุณภาพ เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตยางต้นน้ำ เป็นสถานที่สำหรับศึกษาดูงานด้านการจัดการแปลงกรีดยาง การจัดการน้ำยางสวนยางพารามาตรฐาน GAP ต่อไป
เรื่อง : พรอนันต์ หม่อมนวล รัชชุตา นรากรณ์
ภาพ : คนพวรรณ ฝ่ายพนอม อรนรินทร์ พรหมมา จารุณี จำพานิชย์
t20190410094807_31161.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683