กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

คณะ GAP ลงพื้นที่เขตคลองสังข์ กองจัดการสวนยาง 2 ตำบลกรุงหยัน


วันที่ 10 เม.ย. 2562

t20190410095042_31170.jpg
t20190410095047_31171.jpg
           วันที่ 9 เมษายน 2562 คณะควบคุมปฏิบัติการ GAP นำโดย นายพรอนันต์ หม่อมนวล นักวิชาการเกษตร 3 นางสาวจารุณี จำพานิชย์ พนักงานการเกษตร นางอรนรินทร์ พรหมมา พนักงานการเกษตร จากศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา นางสาวรัชชุตา นรากรณ์ พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 นางสาวคนพวรรณ ฝ่ายพนอม พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ นางสมสิริ เหล็กเพชร์ พนักงานการเกษตร 2 สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่กองจัดการสวนยาง 2 แผนกผลิต 3 หมู่ 1 2 และ 3 เขตคลองสังข์ โดยมีนายโสภณ หมื่นรักษ์ หัวหน้าแผนกผลิต 5 ปฏิบัติการแทนหัวหน้ากองจัดการสวน 2 นายเสรี โสพรรณรัตน์ นักวิชาการเกษตร 5 หัวหน้าแผนกผลิต 3 นายประเวศ คงอุป พนักงานการเกษตร 5 หัวหน้าหมู่ 1 นายสุวิทย์ เจียรมาศ นักวิชาการเกษตร 3 หัวหน้าหมู่ 2 นายเฉลียว รักร่วม นักวิชาการเกษตร 5 หัวหน้าหมู่ 3 กองจัดการสวนยาง 2 ให้การสนับสนุนประสานงานพื้นที่ ตรวจประเมินครั้งที่ 2 จำนวน 104 แปลง พันธุ์ RRIM 600 จำนวน 2,787 ไร่ ต้นยางกรีดได้ 66,178 ต้น พบว่ามีการปรับปรุงตามหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารา มีดกรีดยางอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและมีความคม ลิ้นยางสะอาด ถังเก็บน้ำยางสะอาด ภาชนะบรรจุรวบรวมก่อนจำหน่ายสะอาด ระยะห่างระหว่างรอยกรีดถึงลิ้นยาง 30 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างลิ้นยางถึงถ้วยรับรองน้ำยาง 15 เซนติเมตร ทำเส้นแบ่งครึ่งรอยกรีดหน้าหลังยาวด้านละ 30 เซนติเมตร เน้นมุมกรีดที่ 30-35 องศา กรีดลึกถึงท่อน้ำยาง ที่สำคัญคือช่วงเวลากรีดจนถึงเก็บน้ำยางและส่งโรงงานภายใน 6 ซม กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย และแนะนำการกรองน้ำยางในสวนยางก่อนหนึ่งครั้งด้วยตะแกงกรองเบอร์ 40 เมท จะช่วยให้น้ำยางสดสะอาดคุณภาพดี
              ตั้งเป้าตามหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP กองจัดการสวนยาง 2 การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง จำนวน 12,414 ไร่ ในการเพิ่มผลผลิตน้ำยางส่งโรงงานที่ได้คุณภาพ เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตยางต้นน้ำ เป็นสถานที่สำหรับศึกษาดูงานด้านการจัดการแปลงกรีดยาง การจัดการน้ำยางสวนยางพารามาตรฐาน GAP ต่อไป
เรื่อง : รัชชุตา นรากรณ์ พรอนันต์ หม่อมนวล
ภาพ : คนพวรรณ ฝ่ายพนอม จารุณี จำพานิชย์ อรนรินทร์ พรหมมา

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683