กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

กยท.จังหวัดสงขลา จัดทำโครงการฝึกอบรมเกษตรกรชาวสวนยาง ณ สหกรณ์กองทุนสวนยาง บ้านน้ำเค็ม จำกัด (30/04/2562)


วันที่ 30 เม.ย. 2562

t20190430231508_31521.jpg
t20190430231514_31522.jpg
           วันที่ 30 เม.ย.2562 การยางแห่งประเทศไทยจ.สงขลา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรชาวสวนยางหลักสูตร การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อให้สมาชิกของกลุ่มชาวสวนยางมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน GMP และมาตรฐาน GAP และสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมให้กับเกษตรกรรายอื่นๆที่สนใจได้อย่างถูกต้องตั้งแต่การดูแลสวนยางก่อนและหลังการเปิดกรีด,การทดสอบวิเคราะห์กรดอินทรีย์และกรดอนินทรีย์ที่ใช้ในการจับตัวยางตลอดจนขั้นตอนการกรองน้ำยางสดจากสวนมาส่งโรงงานแปรรูปเพื่อผลิตเป็นยางแผ่นรมควันให้ได้มาตรฐานเกรดพรีเมียม ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านน้ำเค็ม จำกัด ม.9 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายทวีศักดิ์ สงคง ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาจะนะ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คนการอบรมครั้งนี้ กยท.จังหวัดสงขลาได้เชิญนางวัชรี ชุน นักวิชาการเกษตรจากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายจากจำนวน 5 รุ่น
เรื่อง วัชรี ชุน
ภาพ สกล เสือแก้ว
t20190430231521_31524.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683