กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

อบรม การส่งเสริมการใช้กรดฟอร์มิกในการผลิตยางก้อนถ้วยเพื่อสร้างแบรนด์ผลิตยางแท่ง STR20 ที่ปลอดกรดซัลฟิวริก รุ่นที่ 2 ณ จังหวัดขอนแก่น (11/05/62)


วันที่ 13 พ.ค. 2562

t20190513031041_31605.jpg
t20190513031051_31606.jpg
           เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2562 การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้จัดอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพาราเพื่อผลิตยางก้อนถ้วย จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2562 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2562 ตามโครงการส่งเสริมการใช้กรดฟอร์มิกในการผลิตยางก้อนถ้วยของเกษตรกรเพื่อสร้างแบรนด์ผลิตยางแท่ง STR20 ที่ปลอดกรดซัลฟิวริก ณ โรงแรม ไอ โอเทล อ. เมือง จ. ขอนแก่น และศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น อ. เขาสวนกวาง โดยให้เกียรติเชิญนายสถิตย์ มณีสาร พนักงานตรวจจำแนกพันธุ์ยาง ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ นางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ นางสายใจ วารี นางนิตยา คงน้อย และนางวัชรี ชุน เป็นวิทยากร การอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 2 โดยมีนายอาวุธ โต๊ะสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้ารับการอบรมเป็นเกษตรกรจากภาคอีสานตอนล่าง 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม รวมจำนวน 100 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้การผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี ความสำคัญของมาตรฐาน GAP กรดที่ใช้ในการผลิตยางก้อนถ้วย และนำหลักปฏิบัติที่ดีไปแนะนำ ขยายผลให้กับเกษตรกรที่เขตที่รับผิดชอบต่อไป
 เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
 ภาพ : นิตยา คงน้อย
t20190513031058_31608.jpg
t20190513031103_31609.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683