กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

การปฏิบัติการที่ดีในสวนยาง GAP และการใช้สารจับตัวยางแผ่นและยางก้อนถ้วย ณ กยท. สาขากันตัง อ. กันตัง จ. ตรัง (24/05/62)


วันที่ 27 พ.ค. 2562

t20190527000424_31720.jpg
t20190527000429_31721.jpg
        วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 การยางแห่งประเทศไทยสาขากันตัง จ. ตรัง ได้เชิญนางสายใจ วารี นักวิทยาศาสตร์ 3 ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เป็นวิทยากรให้คำแนะนำ การปฏิบัติการที่ดีในสวนยางมาตรฐาน GAP และการใช้สารจับตัวยางแผ่นและยางก้อนถ้วย ให้กับชาวสวนยางที่พ้นการสงเคราะห์แล้วของการยางแห่งประเทศไทยสาขากันตัง จ. ตรัง จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมของการยางแห่งประเทศไทยสาขากันตัง อ. กันตัง จ. ตรัง โดยมี นายจรูญ เอื้อทิพย์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขากันตัง เป็นประธานในพีเปิดการอบรม ตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยางและเศรษฐกิจยาง หลักสูตรการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว โดยเน้นย้ำในการนำหลักปฏิบัติการที่ดีสำหรับยางพาราตามระบบ GAP เพื่อผลิตน้ำยางสดจากสวนยางสู่โรงผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP และการใช้กรดจับตัวยางแผ่นและยางก้อนถ้วยเพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้เพื่อผลิตยางที่มีคุณภาพไม่มีสารซัลเฟต ตกค้างอีกในยางต่อไป
เรื่อง : สายใจ วารี
ภาพ : นิตยา คงน้อย
 
t20190527000434_31723.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683