กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่ตรวจติดตามและให้คำแนะนำกับสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ตลาดรวมยางสหกรณ์ยางพาราชุมชน ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร


วันที่ 30 พ.ค. 2562

t20190530100235_31856.jpg
t20190530100244_31857.jpg
          วันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการชุดปฏิบัติงาน GAP จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออกร่วมกับสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ตรวจติดตามและให้คำแนะนำกับสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ตลาดรวมยางสหกรณ์ยางพาราชุมชน ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร จำนวน 59 ราย กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านโนนสังสี ต.บ้านซง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร จำนวน 88 ราย กลุ่มเกษตรกรทำสวนนาโก ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 55 ราย กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านโพธิ์แสง ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 66 ราย ปัญหาที่พบในสวนยางพาราโดยส่วนมากเกษตรกรยังขาดหลักการดูแลที่ดีในแปลงยาง ในเรื่องของการจัดการระบบกรีดไม่ถูกต้อง กรีดลึกจนถึงแก่น หน้ากรีดเสียหาย ส่วนการใช้สารจับตัวยางก้อนถ้วยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้กรดฟอร์มิกตามคำแนะนำ แต่ยังมีเกษตรกรบางรายที่ยังผสมกรดไม่ถูกต้อง รวมถึงการใส่ปุ๋ยไม่ถูกสูตร และไม่ถูกต้อง คณะควบคุมปฏิบัติงาน GAP ได้สาธิต และบรรยายตามข้อแนะนำในแปลงของเกษตรกรทุกแปลง เพื่อให้เกษตรกรปรับปรุงในสวนยางของตนเอง และรอการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน GAP ในลำดับถัดไป
เรื่อง นายมนัส วงษ์คำซาว
ภาพ นายพุทธิพงษ์ บุญม
t20190530100250_31859.jpg
t20190530100300_31860.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683