กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

บรรยาย สวนยางพารา GAP และระบบมาตรฐาน GMP ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จำกัด จ.สงขลา (31/05/62)


วันที่ 3 มิ.ย. 2562

t20190603124037_31911.jpg
t20190603124044_31912.jpg
          วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จำกัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ให้เกียรติเชิญนายไมตรี มีทอง ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นวิทยากรให้คำแนะนำหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางมาตรฐาน GAP เพื่อเข้าสู่ทำระบบการผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP ให้กับสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จำกัด จำนวน 30 คน ในการอบรมครั้งนี้เน้นให้สมาชิกเข้าใจหลักปฏิบัติการที่ดีสำหรัสวนยางพาราตามระบบมาตราฐาน GAP เพื่อเข้าสู่ระบบโรงงานผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP จากการบรรยายครั้งนี้ทำให้สมาชิกเข้าใจหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP เป็นอย่างมาก เพื่อสร้างความยั่งยืน ของสวนยางและลดรายจ่าย,เพิ่มรายได้ และลดการสูญเสียในสวนยาง สมาชิกหลายรายได้สมัคร เข้าร่วมโครงการ และเห็นความสำคัญมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมาก
เรื่อง ไมตรี มีทอง
ภาพ สกล เสือแก้ว
t20190603124048_31914.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683