กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง RSS

กยท. เปิดบ้านต้อนรับบริษัทผู้ผลิตน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สร้างความเข้าใจการรับรองมาตรฐานในทิศทางเดียวกัน


วันที่ 4 ก.ค. 2562

          เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเรื่อง "การขอรับรองมาตรฐานวัสดุผลิตภัณฑ์น้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม" แก่บริษัทผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย น้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม โดยมี นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมรัษฎา การยางแห่งประเทศไทย บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ
          รองผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการชี้แจงทำความเข้าใจแก่ตัวแทนบริษัทผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม ถึงกรณีการขอรับรองมาตรฐานวัสดุผลิตภัณฑ์ ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณารับรองมาตรฐานให้กับบริษัทผู้ผลิตน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับรองมาตรฐานวัสดุผลิตภัณฑ์ และช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการนำไปใช้ในงานก่อสร้างถนน ซึ่งหากบริษัทใดที่สามารถผลิตน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มได้ถูกต้องตามมาตรฐานของหลักวิศวกรรมที่คู่มือแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานท้องถิ่นกำหนดไว้ ก็ไม่จำเป็นต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการฯ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เสียสิทธิ์ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของตนเอง แต่สิ่งสำคัญคือจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ ที่กรมบัญชีกลางประกาศไว้
           นอกจากนี้ ทาง กยท. ได้ให้คำแนะนำทางวิชาการเกี่ยวกับการผลิตและคุณสมบัติน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม ที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ให้แก่บริษัทฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการผลิตน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานในการใช้งานต่อไป รองผู้ว่าการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย
t20190704132905_32514.jpg
t20190704132918_32515.jpg
t20190704132936_32516.jpg
t20190704132951_32517.jpg
t20190704133004_32518.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683