กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง RSS

ผวก. กยท. ลงพื้นที่ จ.สงขลา พบปะพี่น้องชาวสวนยาง


วันที่ 5 ก.ค. 2562

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2562) นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรชาวสวนยางที่นำยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันมาขายที่สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามสถานการณ์ราคายาง และพูดคุยกับเกษตรกรชาวสวนยางที่นำยางมาขายเพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์ราคายางในปัจจุบัน และสิ่งที่ กยท. กำลังดำเนินการและประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา เพื่อวางแผนดำเนินการซื้อขายยางผ่านสำนักงานตลาดกลางยางพาราให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรักษาเสถียรภาพราคายาง ให้เป็นไปตามกลไกของตลาด ทั้งนี้ ได้ขอบคุณผู้ประกอบกิจการยางพาราภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการซื้อขายยางผ่านสำนักงานตลาดกลางยางพาราของ กยท. ด้วยดีเสมอมา
t20190705144320_32545.jpg
t20190705144325_32546.jpg
t20190705144331_32547.jpg
t20190705144341_32548.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683