กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง RSS

เปิดงาน"มหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดี 7 เขต 5-7 ก.ค. นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา


วันที่ 8 ก.ค. 2562

           การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกับเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จัดงาน "มหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดี 7 เขต” นวัตกรรมนำพายางพาราสู่ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เพิ่มมูลค่ายางพาราอย่างครบวงจร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กรกรฎาคม 2562 โดยมี พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยนายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหาร และพนักงานการยางแห่งประเทศไทย เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
          พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า กิจกรรมงาน "มหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดี 7 เขต” นวัตกรรมนำพายางพาราสู่ผลิตภัณฑ์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยางพาราในการเพิ่มมูลค่า ตั้งแต่ต้นน้ำเรื่องการลดต้นทุนการผลิต ไม่ว่าจะเป็น พันธุ์ยาง ปุ๋ย โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรในรูปแบบสมผสาน ด้วยการนำพืชหรือผลไม้อื่นมาปลูกทดแทนยางพารา เช่น ทุเรียน มังคุด เป็นต้น เพัฒนานวัตกรรมที่มีต้นแบบพร้อมให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่สนใจ เน้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ภายในประเทศและการส่งออก โดยยังคงไว้ซึ่งความภาคภูมิใจในอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางให้มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน
ตามเป้าประสงค์ของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม”
          พล.ร.ต.สมเกียรติ กล่าวเพิ่มเติมว่า "นอกจากจะให้ความรู้ทางวิชาการเรื่องการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC แล้ว นวัตกรรมการแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้กลุ่มสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผลิตสินค้ายางพาราเพื่อสุขภาพส่งถึงมือผู้บริโภคในชุมชนเมือง เป็นการตอบโจทย์การใช้สินค้ายางพาราในประเทศได้เป็นอย่างดี หลังจากงานมหกรรมยางพาราฯ ในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมงาน จะได้เห็นถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง และการพัฒนาอุตสาหกรรมยางภายในประเทศ พร้อมผลักดันนวัตกรรมยางพาราไทยสู่ระดับนานาชาติได้”
          ด้านนายสุรชัย บุญวรรโณ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมยางพาราฯ ในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางได้มีโอกาสพบปะ/แลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพาราให้มีคุณภาพ เพิ่มศักยภาพให้กับสินค้าและการตลาดยางพารา นำไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนในการประกอบอาชีพทางการเกษตรต่อไป อีกทั้งภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพาราให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาด "ช่วงนาทีทองสินค้าราคาพิเศษ” ช่วงเวลา 19.00 น. – 20.00 น. ของทุกวัน ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ซื้อผลิตภัณฑ์ยางพาราที่มีคุณภาพในราคาถูกอีกด้วย
          ทั้งนี้ ภายในงานมีนิทรรศการให้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านยางพารา การแสดงด้านขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และวิถีชาวสวนยาง โดยแบ่งเป็น 3 โซน คือ โซน 1 ราชวงศ์กับยางพารา โซน 2 วิถีชาวสวนยางกลางเมือง และโซน 3 นวัตกรรมนำพายางพาราสู่ผลิตภัณฑ์ เพลิดเพลินกับกิจกรรมหนูน้อยชาวสวนยาง เด็กรุ่นใหม่เข้าใจยางพารา และการแข่งขันกรีดยางชิงแชมป์ระดับเขตภาคใต้ตอนล่าง โดยงานมหกรรมยางพาราฯ จะมีกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2562” นายสุรชัย กล่าวทิ้งท้าย
 
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์การยาง ฯ
t20190708095633_32576.jpg
t20190708095639_32577.jpg
t20190708095644_32578.jpg
t20190708095652_32579.jpg
t20190708095656_32580.jpg
t20190708095704_32581.jpg
t20190708095733_32582.jpg
t20190708095738_32583.jpg
t20190708095744_32584.jpg
t20190708095754_32585.jpg
t20190708095802_32586.jpg
t20190708095811_32587.jpg
t20190708095819_32588.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683