กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง RSS

กยท. ร่วมเสวนา สร้างความเข้าใจในสินค้ายางแก่ทัพพาณิชย์ มุ่งหาแนวทางความร่วมมือพัฒนาผลผลิต - ตลาดของสินค้าเกษตรสำคัญของไทยสู่ตลาดโลก


วันที่ 30 ส.ค. 2562

     เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 62 นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรร่วมเสวนา "สร้างความเข้าใจในสินค้า : ยางพารา" แก่ทัพทูตพาณิชย์ ภายในงานเชื่อมโยงต่อยอดสินค้าเกษตรสำคัญสู่ตลาดโลก ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้อง Silk 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
       ภายในงานมีการจัดเสวนาสร้างความเข้าใจและการหาแนวทางความร่วมมือจากการพัฒนาผลผลิต และพัฒนาตลาดของสินค้าเกษตรสำคัญของไทย 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยาพารา ปาล์ม ข้าวโพด โดยมีกลุ่มเป้าหมายในงานเป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) ซึ่งประจำอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก จำนวน 63 ท่าน
       สำหรับการเสวนาในหัวข้อ "สร้างความเข้าใจในสินค้า : ยางพารา" เป็นการเสวนาในประเด็นการบริหารจัดการยางพารา ปัจจัยที่มีผลต่อราคายางในปัจจุบัน สถานการณ์ตลาดสินค้ายาง และมาตรการแก้ไขปัญหายางพาราที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกยางพารา โดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ร่วมเสวนาซึ่งเป็นผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยาง รวมถึงชี้แจงและตอบข้อซักถามจากทูตพาณิชย์ที่เข้ารับฟังการเสวนาในครั้งนี้ด้วย
 
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
t20190830141634_32918.jpg
t20190830141653_32919.jpg
t20190830141700_32920.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683