กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง RSS

กยท. ร่วมสัมมนาถนนยางพาราครั้งที่ 2 ณ กัวลาลัมเปอร์ แลกเปลี่ยนความรู้ต่อยอดงานวิจัยถนนยาง กระตุ้นความต้องการใช้ยางในอนาคต


วันที่ 30 ส.ค. 2562

          เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ถนนผสมยางพารา ครั้งที่ 2 (2nd Edition of Seminar on Rubberized Road) แลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ด้านงานวิจัยถนนผสมยางพารา กระตุ้นความต้องการใช้ยางในอนาคต โดยมีรัฐบาลประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
          นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง ในฐานะผู้แทนไทยเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาครั้งนี้กล่าวว่า การสัมมนาเชิงปฏิบัติการของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำยางพารามาผสมเพื่อทำถนน เป็นการเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศและยังเป็นการเพิ่มความต้องการใช้ยางในอนาคต อีกทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และความคิดเห็นทางวิชาการในการนำยางพารามาใช้ในการสร้างถนน พัฒนาและต่อยอดงานวิจัยด้านถนนผสมยางพารา และที่สำคัญจะเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
          รองผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพิ่มว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตยางธรรมชาติ และเป็นประเทศแรกๆ ในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาถนนผสมยางพารา ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลไทยในการนำยางพารามาเป็นส่วนประกอบในการทำถนน ซึ่งมีการใช้จริงแล้วในหลายพื้นที่ในประเทศ ดังนั้นการเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ต่างๆ จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมสัมมนา และเป็นประโยชน์ต่อ กยท. ในการพัฒนาบุคลากรในสายวิชาการ อีกทั้งยังช่วยต่อยอดงานวิจัยด้านถนนผสมยางพาราในอนาคต รวมถึงความร่วมมือด้านการพัฒนายางพารากับองค์กรระหว่างประเทศอีกด้วย
 
          ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
t20190830144937_32980.jpg
t20190830144938_32981.jpg
t20190830144948_32982.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683