กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง RSS

บอร์ด กยท. เคาะ สุขทัศน์ นั่งรองผู้ว่า กยท. คนล่าสุด พร้อมทำงานช่วยเหลือชาวสวนยาง ผลักดันนโยบายให้เห็นภาพ


วันที่ 24 ก.ย. 2563

​          คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เห็นชอบแต่งตั้ง นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การยางแห่งประเทศไทย (ตำแหน่งเดิม) ขึ้นดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ ซึ่ง นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมาเป็นเวลานาน รวมถึงมีผลงานด้านการสนับสนุนให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ในการจัดตั้งกลุ่มซื้อขายยางพาราเพื่อสร้างอำนาจต่อรอง
สู่ราคาที่เป็นธรรม ดำเนินงานด้านธุรกิจและการตลาด จนสามารถจัดตั้งตลาดกลางน้ำยางพาราจังหวัดสงขลา และเปิดตลาดประมูลยางแผ่นรมควันแบบ Paper Rubber Market เป็นครั้งแรกของประเทศไทย พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย กยท. ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและตรงตามทิศทางที่วางไว้ มีความสามารถด้านบริหารและวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น นำประสบการณ์บริหารงานด้านยางพารา ช่วยผลักดันให้ภารกิจต่างๆ ของ กยท. เกิดเป็นรูปธรรม และส่งผลดีต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง
 
          ด้านประวัติ นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานสงเคราะห์สวนยาง ระดับ 3 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ในปี 2536 และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ
 
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
t20200924143847_36220.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683