กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง RSS

กยท.เขตภาคเหนือ ร่วมกับ อบจ.เชียงราย และกลุ่มสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผนึกกำลัง เดินหน้าโครงการถนนยางพาราดินซีเมนต์ปี 63 หวังผลักดันผลิตภัณฑ์ยางสู่ต้นแบบ ไทยใช้ ไทยผลิต


วันที่ 30 ก.ย. 2563

          เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ร่วมบูรณาการดำเนินโครงการทำถนนยางพาราดินซีเมนต์ต้นแบบ ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราภายในประเทศ           
          นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบ พ.ศ. 2560 - 2564 กยท. ต้องดำเนินการตามพันธกิจ ด้านการส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ โดยให้เพิ่มสัดส่วนการใช้ยางพาราภายในประเทศ จากร้อยละ 13.6 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 18 ในปี 2564 โครงการทำถนนยางพาราดินซีเมนต์ต้นแบบประจำปี 2563 ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราภายในประเทศ ซึ่งโครงการนี้ มีส่วนสำคัญในการผลักดันการใช้ยางพาราภายในท้องถิ่น เพื่อให้มีการใช้น้ำยางพาราผสมในการปรับปรุงถนน เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในแต่ละพื้นที่ ได้เห็นความสำคัญของการใช้น้ำยางพาราของพี่น้องสมาชิกเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มปริมาณการใช้น้ำยางในพื้นที่ได้โดยตรง และจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันและช่วยพยุงราคายางในสถานการณ์ปัจจุบัน
          นายรุ่งเรือง ลุ้งบ้าน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ กล่าวว่า กยท.เขตภาคเหนือ ได้อนุมัติงบประมาณ สำหรับการดำเนินโครงการทำถนนยางพาราดินซีเมนต์ต้นแบบประจำปี 2563 ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราภายในประเทศ ในวงเงินงบประมาณ 726,000 บาท โครงการดังกล่าว เป็นโครงการบูรณาการ ซึ่งได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และสหกรณ์ สกย. อุตสาหกรรมการเกษตรเชียงราย จำกัด ในการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราพร้อมลานเอนกประสงค์ เพื่อร่วมกันสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์กับประชาชนโดยมีข้อตกลงร่วมกัน คือ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย สนับสนุนงบประมาณโครงการ ตรวจสอบคุณภาพและรับรองปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางสดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สนับสนุนเครื่องจักรกล และบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมวิชาช่างและสหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมเชียงราย จำกัด สนับสนุนรวบรวมน้ำยางสดจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรเครือข่าย โดยเตรียมน้ำยางสดที่มีปริมาณเนื้อยางแห้งไม่น้อยกว่า 30% สารผสมเพิ่ม ปูนซีเมนต์ และวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็น สำหรับการทำถนนดินซีเมนต์ผสม โดยทั้ง 3 หน่วยงาน จะร่วมดำเนินโครงการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราพารา (Para local road) พร้อมลานอเนกประสงค์
          ด้าน นายสมศักดิ์​ ปรางค์​วิเศษ​ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง​ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย​ กล่าวว่า​ อบจ.เชียงราย​ ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนดินซีเมนต์​ผสม​ยางพารา​ ตั้งแต่ปี​ พ.ศ.2561 ดินซีเมนต์​ผสม​ยางพาราที่ อบจ.เชียงราย ได้ดำเนินการที่ผ่านมานั้น ได้ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการและมีการรับรองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี​ราช​มงคล​ล้าน​นา​ เชียงราย​ จากนวัตกรรมสู่การพัฒนา​ ส่งผลให้ อบจ.เชียงราย​ ได้รับรางวัลองค์​กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี​ รางวัลที่​ 3​ ประเภทโดดเด่น​ ระดับประเทศ​ จากคณะกรรมการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​ ปัจจุบัน​ อบจ.เชียงราย​ ถ่ายทอดนวัตกรรมการปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา​ (Para​ Local​ Road​)​ แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด​ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย​ พร้อมที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ​ และยั่งยืน​ต่อไป
 
ทีมประชาสัมพันธ์ กยท.
t20200930152253_36344.jpg
t20200930152304_36345.jpg
t20200930152317_36346.jpg
t20200930152329_36347.jpg
t20200930152345_36348.jpg
t20200930152355_36349.jpg
t20200930152418_36350.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683