กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง RSS

กยท. จัดใหญ่ เปิดอบรมแปรรูปยางพาราฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจสมัครได้ถึง 16 ตุลาคม นี้


วันที่ 8 ต.ค. 2563

          ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยาง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง 6 หลักสูตร รวม 260 คน โดยแบ่งประเภทการอบรม ได้แก่ น้ำยางข้นชนิดครีม 60 คน ยางแห้ง 40 คน ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปจากน้ำยางด้วยวิธีจุ่ม 80 คน ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปจากน้ำยางด้วยการตีฟอง 20 คน ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปจากน้ำยางด้วยการตีฟองเพื่อผลิตหมอน 20 คน และผลิตภัณฑ์จากน้ำยางขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อเบ้า 40 คน
          คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. อายุ 20 ปี ขึ้นไป โดย กยท. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรม ทั้งนี้รวมถึงค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ระหว่างการอบรมทั้งหมดฟรี! ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือที่อีเมล์ raot307@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-940-7391 ต่อ 307 ในวันและเวลาราชการ
t20201008111005_36592.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683