กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง RSS

กยท. จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2563


วันที่ 21 ต.ค. 2563

         วันนี้ (21 ตุลาคม 2563) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2563 นำโดย ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ผู้บริหารระดับสูงของ กยท. พนักงาน และลูกจ้างของ ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
         การจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2563 โดยถือให้ทุกวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันสำคัญในการบำรุงรักษาต้นไม้ หรือ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการจะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ กยท. จึงตระหนักและให้ความสำคัญกับการปลูก บำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ ทุกๆ ชนิด ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่งของประเทศชาติ และมีความจำเป็นต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม มีการสนับสนุนการทำสวนยางอย่างยั่งยืนโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ รวมถึงการจัดกิจกรรมสาธารณะที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมเล็กๆ วันนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งให้พนักงานทุกคนของ กยท. ได้มีโอกาสร่วมใจบำรุงดูแลต้นไม้รอบกายในสำนักงานที่จะเติบโตและแผ่กิ่งก้านร่มเงาให้แก่เราทุกคนได้
 
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
t20201021153530_36778.jpg
t20201021153537_36779.jpg
t20201021153544_36780.jpg
t20201021153552_36781.jpg
t20201021153557_36782.jpg
t20201021153601_36783.jpg
t20201021153611_36784.jpg
t20201021153616_36785.jpg
t20201021153624_36786.jpg
t20201021153645_36787.jpg
t20201021153654_36788.jpg
t20201021153659_36789.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683