กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง Rss Feeds
อ่านทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
อ่านทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

รายงานวิเคราะห์ราคายาง
อ่านทั้งหมด

วิเคราะห์ราคายาง
อ่านทั้งหมด

ราคายางต่างประเทศ
อ่านทั้งหมด

การชำระค่าธรรมเนียม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW
อ่านทั้งหมด

ราคายาง
อ่านทั้งหมด

การส่งเสริมสนับสนุนการปลูกแทน
อ่านทั้งหมด

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
อ่านทั้งหมด

การประมูลยางพาราอิเล็ทรอนิกส์
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข้อมูลทางวิชาการ
อ่านทั้งหมด

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
อ่านทั้งหมด

สวัสดิการเพื่อเกษตกรชาวสวนยาง
อ่านทั้งหมด

ข่าวตลาดกลางยางพารา Rss Feeds
อ่านทั้งหมด

ยางเป็นข่าว Rss Feeds
อ่านทั้งหมด

หน้าหลัก >>


การประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์

กยท. เปิดรับสมัครเข้าอบรมการผลิตหมอนยางพารารุ่นที่ 2 ประจำปี 2562

กยท. เปิดรับสมัครเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เข้าอบรมหลักสูตร การผลิตหมอนยางพารา

รับสมัครผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อเข้ารับการสรรหาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

รับสมัครผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อเข้ารับการสรรหาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยยาง ขอเชิญเข้าร่วมารประกวดร่างงานวิจัยนวัตกรรมเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลิตน้ำยาง

test

test

test

test

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

test

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

แผนกิจกรรมเพื่อสังคม กยท.

กยท. เปิดรับงานวิจัยเกี่ยวกับยางพารา จัดสรรทุนประจำปีงบ 2561 เดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ กยท. หวังงานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อยางพาราทั้งระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างรายได้จากการบริการและดำเนินธุรกิจ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในหัวข้อเรื่อง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดตั้งตลาด RRM ครั้งที่ 29 (29th Meeting of the Export Group on Establishment of a Regional Rubber Market : EGERRM) โดยมีตัวแทนผู้เกี่ยวข้องด้านยางพาร

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน

คู่มือสำหรับบริการประชาชน

การขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง


หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683