กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)
หน้าหลัก >> เอกสารประกอบการประชุม/สัมนา

เอกสารประกอบการประชุม/สัมนา

โครงการพัฒนาระบบรับคำขอใบรับรองคุณภาพยางทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW (RAOT e-QC)

(13 ก.ค. 2563)

โครงการปรับปรุงระบบรับชำระค่าธรรม้นียมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคำขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากรและใบรับชำระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรแบบ Single From ผ่านระบบ NSW (RAOT e-SFR)

(13 ก.ค. 2563)

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับกลุ่มผู้ให้บริการระบบรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (VAS/Gateway) วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

(17 ก.พ. 2563)

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับกลุ่มธนาคารรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

(17 ก.พ. 2563)

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา สาหรับกลุ่มผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ๔ มิ.ย. ๒๕๕๘ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

(15 มิ.ย. 2558)

เอกสารประชุมสัมมนาโครงการนำร่องการชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์และเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมศุลกากรผ่านระบบ National Single Window

(8 ธ.ค. 2557)

เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

(8 ธ.ค. 2557)

สานเสวนาการให้บริการรับชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (c-CESS) ผ่านระบบ NSW ของ สกย

(8 ธ.ค. 2557)

ขั้นตอนการใช้บริการระบบชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-CESS) ของ สกย. ผ่านระบบ Thailand Nation Single Window

(8 ธ.ค. 2557)

ภาพรวมกระบวนการชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-CESS) ของ สกย. ผ่านระบบ Thailand National Single Window

(8 ธ.ค. 2557)

การบริการรับชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-CESS) ของ สกย. สามารถเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการได้อย่างไร

(8 ธ.ค. 2557)

หน้า : [1]

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683