กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
หน้าหลัก >> เกี่ยวกับ กยท.


เกี่ยวกับ กยท.

พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 (EN)

รายงานงบการเงิน กยท. ประจำปี 2562 หลัง สตง. รับรอง

รายงานประจำปี กยท.

คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 2563

รายงานงบการเงิน กยท. ประจำปี 2561 หลัง สตง. รับรอง

คณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กยท.

บทบาทคณะกรรมการและพนักงานในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 61

กฎบัตรคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กยท

แนวทางการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย ปี 2561

รายงานงบการเงิน กยท. ประจำปี 2560 หลัง สตง. รับรอง

ประกาศเผยพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ไตรมาส1

ไตรมาส2

โครงสร้างการบริหารงานการยางแห่งประเทศไทย

แผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2561 - 2565

นโยบายการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

กฎบัตรคณะอนุกรรมการดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

คู่มือการดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานงบการเงิน กยท. ประจำปี 2560 ก่อน สตง. รับรอง


หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683