กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม


กยท. เดินหน้ากิจกรรม CSR นำนวัตกรรมยางพาราแปรรูปปูพื้นสนามเด็กเล่น หวังเกิดประโยชน์แก่ชุมชน พร้อมหนุนการใช้ยางในประเทศ

(1 ก.ค. 2562)

กยท. ลุยกิจกรรม CSR นำยางพาราแปรรูปปูพื้นสนามเด็กเล่น หนุนใช้ยางในประเทศ

(17 มิ.ย. 2562)

กยท. ลุยกิจกรรม CSR นำยางพาราแปรรูปปูพื้นสนามเด็กเล่น ส่งเสริมสุขภาพ-พัฒนาการที่ดีของเด็ก ควบคู่การเพิ่มปริมาณใช้ยางภายในประเทศ

(13 ก.ย. 2561)

กยท. จัดกิจกรรม CSR สร้างฝายยางชะลอ - กักเก็บน้ำแก่ชุมชนชาวลาหู่ มุ่งใช้ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมยาง เพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคม

(22 พ.ค. 2561)

กยท. จัดกิจกรรม ปูพื้นสนามเด็กเล่นด้วยยางพาราให้แก่ 2 โรงเรียนใน จ.พะเยา เน้น การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยประโยชน์จากนวัตกรรมยาง

(21 พ.ค. 2561)

กยท. จัดกิจกรรม CSR พัฒนาแหล่งน้ำผิวดินขนาดเล็กบนที่สูง จ.น่าน ปูพื้นบ่อน้ำด้วยยางพารา มุ่งประโยชน์แก่คนในชุมชน พร้อมสนองนโยบายส่งเสริมใช้ยางในประเทศ

(16 พ.ค. 2561)

กยท. ลงพื้นที่จัดกิจกรรมปูพื้นยางสนามฟุตซอลเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ชุมชน เน้น ปลูกจิตสำนึกด้านCSR ควบคู่การแปรรูปยางใช้ในประเทศ

(15 ม.ค. 2561)

กยท. จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจำปี 60 เพื่อสังคมชาวสวนยาง คัดนักเรียน – นักศึกษา ครอบครัวเกษตรกรเข้ารับทุนกว่า 3 แสนบาท

(19 ก.ค. 2560)

กยท. ลงพื้นที่ จ.ระยอง จัดกิจกรรม CSR ปูพื้นยางสนามเด็กเล่น ย้ำ ให้ความสำคัญในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่การใช้ยางในประเทศ

(23 มิ.ย. 2560)

กยท. เดินหน้า จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ปี 60 เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ร่วมบูรณาการ หวังกระตุ้นใช้ยางพาราภายในประเทศ และสร้างมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(9 มิ.ย. 2560)

คณะอนุกรรมการ CSR ของ กยท. ติดตามการดำเนินโครงการปลูกฟื้นฟูป่าฯ 60 ไร่

(28 ก.ย. 2559)

บอร์ดการยางฯ ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ติดตามโครงการ CSR นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(19 ก.ย. 2559)

บอร์ดการยาง ลงพื้นที่ นครศรีฯ เยี่ยมชมวิถีเศรษฐกิจพอเพียง หนุนชาวสวนยางสร้างอาชีพเสริม

(15 ส.ค. 2559)

กยท. จัดโครงการ "ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชันของแผ่นดิน" แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง

(16 มิ.ย. 2559)

กยท. จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุมีคุณค่า ร่วมพัฒนาสังคมไทย ประจำปี 2559

(3 พ.ค. 2559)

กยท. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต (CSR) ประจำปี 2559

(5 เม.ย. 2559)

กยท. จัดกิจกรรม CSR เพิ่มพื้นที่สีเขียว สานสัมพันธ์กับชุมชน เน้น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

(5 เม.ย. 2559)

หน้า : [1]

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683