กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างเหมาจัดงาน มหกรรมยางพารา 2564

(25 ก.พ. 2564)

การว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำระบบมาตรฐาน

(25 ก.พ. 2564)

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคา จ้างพัฒนาระบบควบคุม ติดตาม งานดำเนินคดี (e-Law) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/02/64-05/03/2564)

(25 ก.พ. 2564)

ประกาศราคากลางสินค้าของกองจัดการโรงงานไม้ยาง

(25 ก.พ. 2564)

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคา จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/02/64-15/03/2564)

(24 ก.พ. 2564)

ประกาศ การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างที่ปรึกษาโครงการออกแบบเครื่องมือในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการจัดการสวนยางอย่างยั่นยืนตามหลักสภาพิทักษ์ป่าหรือFSC)

(24 ก.พ. 2564)

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี(แม่ปุ๋ย)368,000 กก. ของศูนย์เรียนรู้ยางพารา จ.กระบี่

(23 ก.พ. 2564)

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะความสามารถของบุคลากร (Performance and Competency) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(23 ก.พ. 2564)

ประกาศฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่องขอยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดยาง ขนาด 400 ตัน พร้อมอุปกรณ์แม่พิมพ์อัด 2 รายการ จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(23 ก.พ. 2564)

ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน กจ 4394 อด

(23 ก.พ. 2564)

ประกาศฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดยาง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(23 ก.พ. 2564)

ประกาศฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ของห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำยาง จำนวน 7 รายการ

(23 ก.พ. 2564)

ประกาศกองจัดการโรงงาน 6 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเติมอากาศผิวน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(22 ก.พ. 2564)

ประกาศ กยท.ข.ตก. เรื่อง ขายทอดตลาดไม้ยางพารา เนื้อที่ 665.56 ไร่ หมู่1 (นาปราน) และหมู่2 (หนองซอม) แผนกผลิต 2 กองจัดการสวนยาง 1

(22 ก.พ. 2564)

ประกาศ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ีชำรุดและเสื่อมสภาพ

(22 ก.พ. 2564)

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย (ร่าง) เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19-24/02/2564)

(19 ก.พ. 2564)

ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮก ๔๓๗๕ กทม.

(19 ก.พ. 2564)

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย (ร่าง) เรื่อง ประกวดราคา จ้างพัฒนาระบบควบคุม ติดตาม งานดำเนินคดี (e-Law) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17-22/02/2564)

(18 ก.พ. 2564)

ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขายพัสดุโดยวิะีเฉพาะเจาะจง

(17 ก.พ. 2564)

ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

(16 ก.พ. 2564)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ถัดไป>>

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683