การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย Thai

TH

Chinese

CN

RAOT
1 / 3
2 / 3
3 / 3


Monthly Rubber Price Report
November,2018

 
Date
Rubber (Qaulity 3)
Smoked Rubber (Cls 3)
Bangkok
Hat Yai
Surat Thani
Nakhon Sri
Thummarath
Bangkok
(FOB)
Hat Yai
(FOB)
Tokyo
(C&F)
Singapore
(FOB)
Block
(FOB)
Latex
(FOB)
November 1, 2018
40.00
 
40.00
 
40.00
 
45.95
 
45.70
 
44.84
 
45.54
 
42.40
 
32.65
 
November 2, 2018
39.05
 
40.02
 
39.71
 
45.95
 
45.70
 
44.93
 
45.99
 
42.40
 
32.65
 
November 5, 2018
39.12
 
39.25
 
38.51
 
45.70
 
45.45
 
44.05
 
44.59
 
42.20
 
32.35
 
November 6, 2018
38.99
 
39.02
 
38.52
 
45.45
 
45.20
 
43.82
 
44.68
 
41.85
 
32.35
 
November 7, 2018
38.92
 
39.03
 
38.63
 
45.45
 
45.20
 
43.81
 
44.53
 
41.85
 
32.35
 
November 8, 2018
38.88
 
38.69
 
0.00
 
45.20
 
44.95
 
43.53
 
44.63
 
41.55
 
32.35
 
November 9, 2018
38.95
 
38.86
 
38.07
 
45.20
 
44.95
 
44.01
 
45.21
 
41.55
 
32.45
 
November 12, 2018
38.50
 
38.61
 
37.59
 
45.20
 
44.95
 
43.47
 
44.71
 
41.35
 
32.45
 
November 13, 2018
37.97
 
38.01
 
0.00
 
44.70
 
44.45
 
43.46
 
44.55
 
41.00
 
31.85
 
November 14, 2018
37.80
 
38.03
 
37.59
 
44.70
 
44.45
 
43.36
 
44.43
 
40.85
 
31.50
 
November 15, 2018
37.69
 
37.89
 
37.69
 
44.79
 
44.45
 
42.97
 
44.35
 
40.85
 
30.90
 
November 16, 2018
37.91
 
38.39
 
37.70
 
45.10
 
44.85
 
43.07
 
44.36
 
40.85
 
30.90
 
November 19, 2018
37.88
 
38.11
 
37.70
 
44.80
 
44.55
 
43.94
 
42.58
 
40.65
 
30.90
 
November 20, 2018
37.77
 
37.83
 
37.61
 
44.60
 
44.35
 
42.19
 
43.45
 
40.45
 
30.80
 
November 21, 2018
37.27
 
37.84
 
0.00
 
44.40
 
44.15
 
41.68
 
43.72
 
40.00
 
30.80
 
November 22, 2018
37.52
 
38.06
 
37.63
 
44.40
 
44.15
 
42.37
 
43.67
 
40.00
 
30.80
 
November 23, 2018
37.52
 
38.08
 
0.00
 
44.40
 
44.15
 
42.49
 
43.52
 
40.60
 
30.80
 
November 26, 2018
37.11
 
38.09
 
37.19
 
44.45
 
44.20
 
42.89
 
43.27
 
40.60
 
30.40
 
November 27, 2018
36.95
 
38.11
 
37.39
 
44.35
 
44.10
 
42.29
 
43.49
 
40.60
 
30.10
 
November 28, 2018
37.21
 
38.13
 
37.41
 
44.20
 
43.95
 
43.36
 
43.37
 
40.55
 
30.10
 
November 29, 2018
37.33
 
38.05
 
37.29
 
44.00
 
44.10
 
43.51
 
43.35
 
40.55
 
30.00
 
November 30, 2018
37.38
 
37.86
 
37.39
 
44.50
 
44.25
 
44.11
 
44.82
 
40.55
 
30.30
 
Monthly Average
38.08
38.45
37.98
47.02
44.65
43.37
44.22
41.06
31.35

 
Rubber (Hat Yai)  
 
Rubber (Surat Thani)  
 
Rubber (Nakhon Sri Thammarat)  
 
Smoked Rubber - Cls 3 (Bangkok)  
 
Smoked Rubber - Cls 3 (Hat Yai)  
 
Smoked Rubber - Cls 3 (Tokyo)  
 
Smoked Rubber - Cls 3 (Singapore)  
 
Block (FOB - Bangkok)  
 
Latex (FOB - Bangkok)  

Source : Office of the Rubber Replanting Aid Fund, Bangkok
  Smoked Rubber Cls 3 (FOB), Delivery 2 Months
  Block And Latex (FOB), Delivery 1 Month

 

Copyright 2017 - Rubber Authority Of Thailand
67/25 Bang Khun Non Road, Bang Khun Non sub-district, Bang Kok Noi district, Bangkok province 10700
Tel. 0-2433-2222 ext 241 E-mail: orf2008@rubber.mail.go.th