การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย Thai

TH

Chinese

CN

RAOT
1 / 3
2 / 3
3 / 3


Monthly Rubber Price Report
April,2019

 
Date
Rubber (Qaulity 3)
Smoked Rubber (Cls 3)
Bangkok
Hat Yai
Surat Thani
Nakhon Sri
Thummarath
Bangkok
(FOB)
Hat Yai
(FOB)
Tokyo
(C&F)
Singapore
(FOB)
Block
(FOB)
Latex
(FOB)
April 1, 2019
49.85
 
50.12
 
50.00
 
56.05
 
55.80
 
49.93
 
52.40
 
48.45
 
40.30
 
April 2, 2019
50.25
 
50.15
 
50.15
 
56.15
 
55.90
 
49.80
 
52.37
 
48.85
 
40.35
 
April 3, 2019
50.77
 
0.00
 
0.00
 
56.15
 
55.90
 
50.34
 
53.03
 
49.25
 
40.35
 
April 4, 2019
51.05
 
50.51
 
0.00
 
56.20
 
55.95
 
51.12
 
53.08
 
49.50
 
40.35
 
April 5, 2019
51.15
 
0.00
 
50.49
 
56.35
 
56.10
 
50.94
 
52.92
 
49.80
 
40.50
 
April 9, 2019
51.65
 
50.89
 
0.00
 
56.35
 
56.10
 
52.20
 
53.59
 
49.90
 
40.65
 
April 10, 2019
51.88
 
51.15
 
50.85
 
56.35
 
56.10
 
53.28
 
54.43
 
49.90
 
40.65
 
April 11, 2019
51.35
 
0.00
 
0.00
 
56.35
 
56.10
 
53.01
 
54.40
 
59.50
 
40.65
 
April 18, 2019
50.89
 
51.16
 
0.00
 
56.20
 
55.95
 
51.52
 
53.96
 
49.80
 
40.00
 
April 19, 2019
50.99
 
50.12
 
0.00
 
56.20
 
55.95
 
52.04
 
53.98
 
49.55
 
40.00
 
April 22, 2019
50.98
 
0.00
 
0.00
 
56.20
 
55.95
 
5245.00
 
54.51
 
49.70
 
39.85
 
April 23, 2019
51.00
 
50.26
 
0.00
 
56.35
 
56.10
 
53.02
 
54.86
 
49.95
 
40.00
 
April 24, 2019
0.00
 
50.38
 
0.00
 
56.35
 
56.10
 
53.17
 
55.08
 
49.95
 
40.00
 
April 25, 2019
50.88
 
50.55
 
50.79
 
56.35
 
56.10
 
53.51
 
55.31
 
49.95
 
40.00
 
April 26, 2019
0.00
 
0.00
 
0.00
 
56.35
 
56.10
 
53.58
 
55.22
 
49.75
 
40.20
 
April 29, 2019
50.77
 
50.86
 
0.00
 
56.40
 
56.15
 
0.00
 
55.45
 
49.75
 
40.30
 
April 30, 2019
50.55
 
0.00
 
0.00
 
56.40
 
56.15
 
0.00
 
55.92
 
49.95
 
40.50
 
Monthly Average
50.93
50.56
50.46
56.28
56.03
398.16
54.15
50.21
40.27

 
Rubber (Hat Yai)  
 
Rubber (Surat Thani)  
 
Rubber (Nakhon Sri Thammarat)  
 
Smoked Rubber - Cls 3 (Bangkok)  
 
Smoked Rubber - Cls 3 (Hat Yai)  
 
Smoked Rubber - Cls 3 (Tokyo)  
 
Smoked Rubber - Cls 3 (Singapore)  
 
Block (FOB - Bangkok)  
 
Latex (FOB - Bangkok)  

Source : Office of the Rubber Replanting Aid Fund, Bangkok
  Smoked Rubber Cls 3 (FOB), Delivery 2 Months
  Block And Latex (FOB), Delivery 1 Month

 

Copyright 2017 - Rubber Authority Of Thailand
67/25 Bang Khun Non Road, Bang Khun Non sub-district, Bang Kok Noi district, Bangkok province 10700
Tel. 0-2433-2222 ext 241 E-mail: orf2008@rubber.mail.go.th