การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย Thai

TH

Chinese

CN

RAOT
1 / 3
2 / 3
3 / 3


Monthly Rubber Price Report
January,2019

 
Date
Rubber (Qaulity 3)
Smoked Rubber (Cls 3)
Bangkok
Hat Yai
Surat Thani
Nakhon Sri
Thummarath
Bangkok
(FOB)
Hat Yai
(FOB)
Tokyo
(C&F)
Singapore
(FOB)
Block
(FOB)
Latex
(FOB)
January 2, 2019
40.56
 
0.00
 
39.99
 
48.40
 
48.15
 
0.00
 
48.17
 
43.45
 
32.15
 
January 3, 2019
41.22
 
0.00
 
0.00
 
48.75
 
48.50
 
0.00
 
49.00
 
43.45
 
32.15
 
January 4, 2019
42.37
 
0.00
 
42.56
 
49.95
 
49.70
 
51.51
 
51.35
 
44.10
 
32.45
 
January 7, 2019
42.00
 
43.61
 
43.25
 
50.35
 
50.10
 
51.60
 
49.94
 
44.55
 
32.75
 
January 8, 2019
42.10
 
43.65
 
43.57
 
50.05
 
49.80
 
52.60
 
50.60
 
44.55
 
33.05
 
January 9, 2019
43.17
 
44.06
 
0.00
 
50.25
 
50.00
 
53.83
 
51.25
 
45.05
 
33.05
 
January 10, 2019
43.17
 
43.87
 
43.58
 
50.25
 
50.00
 
53.37
 
51.09
 
44.60
 
33.05
 
January 11, 2019
43.27
 
44.07
 
43.75
 
50.25
 
50.00
 
53.24
 
50.98
 
44.60
 
33.05
 
January 14, 2019
43.27
 
43.67
 
45.40
 
50.25
 
50.00
 
0.00
 
50.66
 
44.25
 
33.05
 
January 15, 2019
42.66
 
43.35
 
43.19
 
50.30
 
50.05
 
53.16
 
50.24
 
44.25
 
33.40
 
January 16, 2019
43.09
 
43.85
 
43.55
 
50.50
 
50.25
 
53.40
 
50.37
 
44.50
 
33.10
 
January 17, 2019
43.49
 
43.85
 
43.62
 
50.85
 
50.60
 
53.12
 
50.37
 
44.50
 
32.80
 
January 18, 2019
43.80
 
44.05
 
43.80
 
51.30
 
51.05
 
53.86
 
50.61
 
44.50
 
32.20
 
January 21, 2019
44.47
 
44.66
 
44.47
 
52.35
 
52.10
 
55.01
 
52.52
 
45.05
 
32.50
 
January 22, 2019
44.10
 
44.86
 
44.56
 
52.60
 
52.35
 
54.38
 
50.94
 
45.05
 
33.10
 
January 23, 2019
43.77
 
44.86
 
44.66
 
52.20
 
51.95
 
53.30
 
50.13
 
45.05
 
33.10
 
January 24, 2019
43.80
 
43.64
 
43.17
 
51.65
 
51.40
 
52.45
 
50.84
 
44.95
 
33.10
 
January 25, 2019
43.90
 
44.26
 
43.85
 
51.85
 
51.60
 
53.85
 
50.61
 
44.95
 
33.10
 
January 28, 2019
44.14
 
44.16
 
43.87
 
51.85
 
51.60
 
51.61
 
49.61
 
44.90
 
33.10
 
January 29, 2019
43.60
 
43.75
 
43.22
 
50.20
 
49.95
 
50.88
 
48.85
 
44.90
 
33.10
 
January 30, 2019
43.46
 
43.47
 
43.17
 
50.20
 
49.95
 
50.85
 
49.15
 
44.80
 
33.10
 
January 31, 2019
43.08
 
43.31
 
3.19
 
50.20
 
49.95
 
50.26
 
48.74
 
44.30
 
33.00
 
Monthly Average
43.11
43.95
41.52
50.66
50.41
52.75
50.27
44.56
32.88

 
Rubber (Hat Yai)  
 
Rubber (Surat Thani)  
 
Rubber (Nakhon Sri Thammarat)  
 
Smoked Rubber - Cls 3 (Bangkok)  
 
Smoked Rubber - Cls 3 (Hat Yai)  
 
Smoked Rubber - Cls 3 (Tokyo)  
 
Smoked Rubber - Cls 3 (Singapore)  
 
Block (FOB - Bangkok)  
 
Latex (FOB - Bangkok)  

Source : Office of the Rubber Replanting Aid Fund, Bangkok
  Smoked Rubber Cls 3 (FOB), Delivery 2 Months
  Block And Latex (FOB), Delivery 1 Month

 

Copyright 2017 - Rubber Authority Of Thailand
67/25 Bang Khun Non Road, Bang Khun Non sub-district, Bang Kok Noi district, Bangkok province 10700
Tel. 0-2433-2222 ext 241 E-mail: orf2008@rubber.mail.go.th