การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย Thai

TH

Chinese

CN

RAOT
1 / 3
2 / 3
3 / 3


 
Price Period
Price Period: 16-31 September, 2018
 
Area Price At Factory (Average) - Baht Per Kilograms
Diameter (Inch) Uncategoried
10" 8" 6" Less than 6"
สกย.อ. เมืองสตูล 1.81


Copyright 2017 - Rubber Authority Of Thailand
67/25 Bang Khun Non Road, Bang Khun Non sub-district, Bang Kok Noi district, Bangkok province 10700
Tel. 0-2433-2222 ext 241 E-mail: orf2008@rubber.mail.go.th