24 มกราคม 2563
ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
 ประเภท  ราคา (บาท)
ยางแผ่นดิบ  40.50
ยางแผ่นรมควัน  42.45
FOB. กรุงเทพ  48.55
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  41.20
19 มิถุนายน 2561 ( ณ เที่ยงวัน)
RSS3 โตเกียว  51.63
ดูราคายางทั้งหมด..