18 กันยายน 2563
ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
 ประเภท  ราคา (บาท)
ยางแผ่นดิบ  53.20
ยางแผ่นรมควัน  57.29
FOB. กรุงเทพ  61.30
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  47.00
19 มิถุนายน 2561 ( ณ เที่ยงวัน)
RSS3 โตเกียว  51.63
ดูราคายางทั้งหมด..