26 พฤศจิกายน 2563
ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
 ประเภท  ราคา (บาท)
ยางแผ่นดิบ  61.33
ยางแผ่นรมควัน  66.11
FOB. กรุงเทพ  71.45
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  53.50
19 มิถุนายน 2561 ( ณ เที่ยงวัน)
RSS3 โตเกียว  51.63
ดูราคายางทั้งหมด..