10 กรกฎาคม 2563
ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
 ประเภท  ราคา (บาท)
ยางแผ่นดิบ  39.45
ยางแผ่นรมควัน  43.60
FOB. กรุงเทพ  47.40
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  41.30
19 มิถุนายน 2561 ( ณ เที่ยงวัน)
RSS3 โตเกียว  51.63
ดูราคายางทั้งหมด..