3 เมษายน 2563
ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
 ประเภท  ราคา (บาท)
ยางแผ่นดิบ  36.55
ยางแผ่นรมควัน  38.85
FOB. กรุงเทพ  43.90
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  36.00
19 มิถุนายน 2561 ( ณ เที่ยงวัน)
RSS3 โตเกียว  51.63
ดูราคายางทั้งหมด..