1 มีนาคม 2564
ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
 ประเภท  ราคา (บาท)
ยางแผ่นดิบ  63.10
ยางแผ่นรมควัน  66.01
FOB. กรุงเทพ  71.90
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  61.50
19 มิถุนายน 2561 ( ณ เที่ยงวัน)
RSS3 โตเกียว  51.63
ดูราคายางทั้งหมด..