20 กันยายน 2562
ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
 ประเภท  ราคา (บาท)
ยางแผ่นดิบ  39.47
ยางแผ่นรมควัน  40.67
FOB. กรุงเทพ  46.35
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  40.00
19 มิถุนายน 2561 ( ณ เที่ยงวัน)
RSS3 โตเกียว  51.63
ดูราคายางทั้งหมด..