20 พฤศจิกายน 2562
ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
 ประเภท  ราคา (บาท)
ยางแผ่นดิบ  38.60
ยางแผ่นรมควัน  40.51
FOB. กรุงเทพ  45.85
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  36.50
19 มิถุนายน 2561 ( ณ เที่ยงวัน)
RSS3 โตเกียว  51.63
ดูราคายางทั้งหมด..