21 กันยายน 2564
ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
 ประเภท  ราคา (บาท)
ยางแผ่นดิบ  48.66
ยางแผ่นรมควัน  50.69
FOB. กรุงเทพ  57.70
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  48.50
19 มิถุนายน 2561 ( ณ เที่ยงวัน)
RSS3 โตเกียว  51.63
ดูราคายางทั้งหมด..