การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English Chinese
ราคายางประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ราคาเปิดของตลาดกลาง กยท. 47.51/กก.
ราคายางแผ่นรมควันปรับลงในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ และความต้องการของผู้ซื้อผู้ขายในประเทศ ราคากลางเปิดตลาดประจำวันนี้อยู่ที่ 47.51 บาท/กก. โดยปิดตลาดสูงสุด ณ ตลาดกลางนคศรีธรรรมราช 47.05 บาท/กก. ส่วนตลาดกลางสุราษฎร์ธานี และตลาดกลางสงขลาราคาอยู่ที่ 47.00 บาท/กก. ราคายางในประเทศ RSS 3 ปิดตลาดสูงสุดที่ 47.05 บาท/กก.
 
อัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป อัตรากิโลกรัมละ 2 บาท จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
 

ความรู้คู่เกษตรกรชาวสวนยางพาราา


รายงานวิเคราะห์ราคายางรายวัน

รายงานวิเคราะห์ราคายางรายวัน
การประมูลยางพาราอิเล็กทรอนิกส์

การประมูลยางพาราอิเล็กทรอนิกส์
การชำระค่าธรรมเนียม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW
การชำระค่าธรรมเนียม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW
ระบบบริการข้อมูลสำหรับเกษตร
ชาวสวนยางแบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบบริการข้อมูลสำหรับเกษตรชาวสวนยางแบบอิเล็กทรอนิกส์
การให้การสงเคราะห์ปลูกแทน

การให้การสงเคราะห์ปลูกแทน
การขึ้นทะเบียนเกษตร

การขึ้นทะเบียนเกษตร
การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการยาง

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการยาง
สวัสดิการเพื่อเกษตกรชาวสวนยาง

สวัสดิการเพื่อเกษตกรชาวสวนยาง
| | |

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรพร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เปิดกรีดยางดูกาลปี 2560 จำนวน 2 รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาปรับปรุงโรงซ่อมบำรุง และปรับปรุงห้องพัสดุเก็บน้ำมัน)
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ
จ้างพิมพ์หนังสือประจำตัวผู้รับการปลูกแทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์