เว็บบอร์ด
กติกา การใช้เว็บบอร์ด (webboard)
เว็บบอร์ดนี้ เปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ทางด้านยางพารา และวิชาการเกษตรทั่วไป รวมทั้่ง การให้บริการ ของ การยางแห่งประเทศไทย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงกำหนด กติกาดังนี้
  1. ห้ามใช้ ข้อความพาดพิงสถาบันของชาติ
  2. ห้ามใช้ ข้อความแสดงความไม่สุภาพและแสดงความคิดเห็น ที่ทำให้ การยางแห่งประเทศไทย และผู้อื่น ได้รับความเสียหาย
  3. ห้ามใช้เว็บบอร์ดโฆษณาและแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ
  4. หากไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกติกาขั้นต้น การยางแห่งประเทศไทย จะลบกระทู้ออกทันที่ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เข้าสู่ระบบ
หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ
เว็บบอร์ด กยท.      เว็บบอร์ดนี้ เปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ทางด้านยางพารา และวิชาการเกษตรทั่วไป 1 0
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า