การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2565 (27 ม.ค. 2565)
ประกาศ การยางแห่งประเทศไทย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ (27 ม.ค. 2565)
ประกาศสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (27 ม.ค. 2565)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564) (27 ม.ค. 2565)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564) (25 ม.ค. 2565)
กยท.จ.สตูล ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือฯ ไตรมาสที่ 1/2565 (25 ม.ค. 2565)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564) (25 ม.ค. 2565)
กยท.จ.สตูล ประกาศขายทอดตลาดยานพาหนะ (25 ม.ค. 2565)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส 1 (ตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564) (25 ม.ค. 2565)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564) (24 ม.ค. 2565)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564) (24 ม.ค. 2565)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Web Application โครงการส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางนำสินค้ามาตรฐาน GMP ไปขายในตลาดข้อตกลงส่งมอบจริง (PFCM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ม.ค. 2565)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการจัดตั้งพื้นที่บริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ (Rubber Valley) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (19 ม.ค. 2565)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อปุ๋ยเคมี ปี 2565 ของศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ จำนวน 166,900 กิโลกรัม (19 ม.ค. 2565)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง การทำประกันภัยยางแผ่นรมควันอัดก้อน โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักาาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง (18 ม.ค. 2565)
ประกาศ การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์นโยบายและทิศทางการบริหารการยางแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ โดยเฉพาะเจาะจง (18 ม.ค. 2565)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม พ.ศ 2564 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564) (14 ม.ค. 2565)
ประกาศสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพและยานพาหนะ (13 ม.ค. 2565)
การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2564 (12 ม.ค. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 (12 ม.ค. 2565)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ถัดไป>>
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 222,296 Email: saraban@raot.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์