การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อแม่ปุ๋ยและสารปรับปรุงดินของแปลงผลิตพันธุ์ยาง ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดยวิธีคัดเลือก (14 ส.ค. 2561)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างบำรุงรักษาระบบประเมินความสามารถของบุคลากร (Competency Assessment) (14 ส.ค. 2561)
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกระทุ้งร่องลิ้มพร้อมอุปกรณ์ ครั้งที่ 2 กองจัดการโรงงาน 1 (10 ส.ค. 2561)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อเครื่องกระทุ้งร่องลิ้มพร้อมอุปกรณ์ (9 ส.ค. 2561)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ของการยางแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมี(แม่ปุ๋ย)และคีเซอร์ไรท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศููนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ (7 ส.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อปุ๋ยเคมี (แม่ปุ๋ย) บำรุงสวนยางกรีดได้ กจส.1 (6 ส.ค. 2561)
ประกาศสอบราคาซื้อปุ๋ยเคมี (แม่ปุ๋ย) บำรุงสวนยางกรีดได้ จำนวน 3 สุตร กจส.1 (6 ส.ค. 2561)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลาง (3 ส.ค. 2561)
จ้างเหมาบริการจัดทำตัวอย่างและวิเคราะห์ผลการทดลองในห้องปฏิบัติการ โครงการวิจัยการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรฐาน Para Soil Cenent ในงานก่อสร้างพื้นทาง (2 ส.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้ืือจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (31 ก.ค. 2561)
ประกาศ กยท เรื่อง การเสนอราคาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (26 ก.ค. 2561)
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกระทุ้งร่องลิ่มพร้อมอุปกรณ์ (25 ก.ค. 2561)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างพิมพ์หนังสืออาชีพเสริม จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 ก.ค. 2561)
ประกาศ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (24 ก.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาผสมปุ๋ย ลำเลียงปุ๋ย และใส่ปุ๋ย แปลงปลูกแทนที่ 1 และ 2 แผนกผลิต 4 กจส.3 กยท.ข.ตก. (20 ก.ค. 2561)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมี(แม่ปุ๋ย)และคีเซอร์ไรท์ ปีงบประมาณ 2561 ของศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ก.ค. 2561)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อแม่่ปุ๋ยและสารปรับปรุงดินของแปลงผลิตพันธุ์ยาง ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.ค. 2561)
ประการการยางแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างจัดงานวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ (13 ก.ค. 2561)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร เรื่องขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลางเก่า (12 ก.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์