การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English Chinese

หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา เรื่องรายละเอียดขอบเขตงานจ้างและกำหนดราคากลาง จ้างที่ปรึกษา โครงการการสร้างมาตรฐานระบบงานควบคุมคุณภาพ ISO 9001:2015 (18 ม.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา กองจัดการสวนยาง 1 (17 ม.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีผสม (Bulk blending) สูตร ๒๐-๘-๒๐ จำนวน ๑๓,๘๐๓.๙๐ ตัน (16 ม.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อปุุ๋ยเคมีผสม (Bulk blending) สูตร ๒๕-๘-๑๘ จำนวน ๕,๗๒๕ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ม.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี (แม่ปุ๋ย) จำนวน ๓๐,๔๓๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ม.ค. 2561)
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์เก่า (16 ม.ค. 2561)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบประชุมทางไกลแบบ Web Conference และระบบถ่ายทอดสด (Live Streaming) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ม.ค. 2561)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรพร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ม.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (12 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง พร้อมให้คำปรึกษา (10 ม.ค. 2561)
ประการการยางแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างผลิตของที่ระลึกสำหรับสื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานผลิตยางแท่ง STR ๒๐ และยางคอมปาวด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค. 2561)
ประกาศร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี (แม่ปุ๋ย) จำนวน 30,430 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 ม.ค. 2561)
ประกาศร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีผสม (Bulk Blending) สูตร 25-8-18 จำนวน 5,725 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 ม.ค. 2561)
ประกาศร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีผสม (Bulk Blending) สูตร 20-8-20 จำนวน 13,803.90 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 ม.ค. 2561)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์งานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ม.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างการเตรียมพื้นที่ทำขั้นบันใด พื้นที่บริเวณควนเขา จำนวน 84 ไร่) (8 ม.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาขุดตอ กวาด เผา ไถ 3 จาน 7 จาน จำนวน 169 ไร่) (8 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 ม.ค. 2561)
ราคากลางการจัดซื้อสารเคมีกำจัดวัชพืชฉีดทางใบ (ชนิดเผาไหม้) จำนวน 3,985 ลิตร กองจัดการสวนยาง 1 (5 ม.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์