ถ่ายทอดสด ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร