การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวผู้บริหาร
ผู้ว่าการ กยท. เยือนเวียดนาม สานสัมพันธ์คู่ค้ายางพารา

วันที่ 1 มิ.ย. 2559

นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) พร้อมด้วยนายสุธี อินทรสกุล รักษาการ ผอ.สถาบันวิจัยยาง กยท. เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการเกษตร ประเทศเวียดนาม เพื่อสอบถามความเห็นต่อร่าง MOU เรื่องการชักชวนประเทศเวียดนามเข้าร่วมกลุ่มภาคีประเทศผู้ปลูกยางพารา เพื่อผลักดันราคายางให้สูงขึ้นทั้งระบบ ซึ่งต้องเร่งดำเนินการเสร็จให้ทันก่อนการประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศภาคีเครือข่ายครั้งต่อไป ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2559
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 222,296 Email: saraban@raot.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์